Standard variabel pris

Strømavtale som følger utviklingen på strøm, prisendringer varsles i forkant.

Prisen per kWh følger den kortsiktige utviklingen av prisene på kraftbørsen, men kraftleverandøren har varslingsplikt. Endringer i markedsprisen gir her et etterslep når det gjelder den prisen du virkelig må betale. Noen leverandører krever et fast årlig beløp i tillegg til det variable leddet.