Tafjord Fleksibel

Tafjord Fleksibel

- en helgardering mellom fast- og spotpris

Å forutsi kraftprisene er like vanskelig som å spå været fram i tid. Med Tafjord Fleksibel binder du noe av kraften til en fast pris, og resten følger markedspris, dvs. spotpris. Tafjord Fleksibel er kort og godt en helgardering.

Fastprisandelen av forbruket velger du selv. Vi kan forhåndshandle inntil 70% av ditt forventede årlige forbruk slik at du får avtalt pris på dette forbruket.

Slik er fordelingen

Forbruket sikres etter en normalprofil. Denne finner du her

Resten av forbruket hver måned blir fakturert i spotpris.

Tafjord Fleksibel passer for den som ønsker forutsigbarhet når kraftprisene svinger. Du vil få glede av avtalen både om prisene går opp eller ned.

Få billig strøm til hytta!

Tafjord Hyttestrøm er et tilleggsprodukt for våre strømkunder som gir deg svært gunstig strøm til hytta eller fritidsboligen. Du betaler vår innkjøpspris pluss kun kroner 15,- inkl. mva. per måned for strøm til hytta. Da får du kraften levert til samme pris som vi betaler for å kjøpe den inn uten ekstra påslag.

Les mer om Tafjord Hyttestrøm

Produktets egenskaper

Vi tilbyr nå følgende vilkår for Tafjord Fleksibel, der du selv kan velge hvor stor andel av strømforbruket du vil sikre som fastpris
(maksimalt 70 % av siste års forbruk). Elsertifikat er inkludert i den oppgitte fastprisen.

Fast kraftpris kr 0,339 pr. kWh
Øvrig forbruk avregnes i spotmarked med påslag kr. 0,049 per kWh
Fastledd kr 35,- per måned
Avtaleperiode 01.04.2017 - 01.01.2019

Prisene er inkludert mva. og kostnader til Elsertifikat.

Kraften faktureres etterskuddsvis hver annen måned.

Vi anbefaler våre kunder å benytte kostnadsfri eFaktura. Papirfaktura: kr 49,- per faktura. 

 

Avtalevilkår