hyttestrom.jpg

Tafjord Hyttestrøm

Hyttekos!

Med Tafjord Hyttestrøm får du strøm til fritidsboligen for kun 50 øre per dag. Strømprisen (kWh) er lik vår innkjøpspris, uten ekstra påslag. Lovpålagte elsertifkater kommer i tillegg.

Tafjord Hyttestrøm

- et tilleggsprodukt for våre strømkunder

Tafjord Hyttestrøm gir deg en svært gunstig innkjøpspris for strøm til hytta eller fritidsboligen din.

Du betaler vår innkjøpspris pluss kun kroner 15,- inkl. mva. per måned for strøm til hytta. Da får du kraften levert til samme pris som vi betaler for å kjøpe den inn uten ekstra påslag.

Tilbudet forutsetter at du har en avtale med Tafjord Marked om kraftleveranse på din faste bopel.

Produktets egenskaper

Markedet bestemmer hva du skal betale for strømmen. Ved utgangen av hver måned beregnes den veide månedsprisen i det nettområdet din hytte ligger (forbruksveide månedsmiddelpris, basert på Nord Pools, den nordiske kraftbørsen, døgnmarkedspris).

Påslag kr 0,014 pr. kWh inkl. mva og kostnader til El-sertifikat
Fastledd kr 15,- per måned (inkl. mva), dvs. kr 0,50 pr. dag

Kraften faktureres etterskuddsvis hver annen måned.

Vi anbefaler våre kunder å benytte kostnadsfri eFaktura. Papirfaktura: kr 49,- per faktura.

 

Avtalevilkår