Hvem kan bli en plusskunde?
Alle som produserer strøm selv med solceller, vindmøller eller små kraftverk kan bli plusskunder. Nettselskapet tilrettelegger  for at du kan bli plusskunde og levere kraft inn på strømnettet. Trenger du mer informasjon om denne prosessen kontakt din netteier.

Slik fungerer det
Du produserer strøm selv. Det du ikke bruker selger du til oss. De gangene du ikke produserer nok strøm selv kjøper du strøm av oss. Strømmåleren registrerer hvor mye du produserer og hvor mye du bruker – enkelt og greit.

Betingelser

  • Definisjon av plusskunder følger det til en hver tid gjeldene reglementet til NVE
  • Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt
  • TAFJORDs generelle vilkår gjelder for denne avtalen.

Plusskunde

Strømavtalen

1. Prisen vi betaler deg for din overskuddsstrøm for de første 5000kWh/år er 1 kr/kWh. Volum utover dette før du gjeldende spotpris.
2. Når du bruker mer strøm enn du produserer selv betaler du spotpris pluss et påslag på 2,5 øre/kWh. Inkludert el-sertifikat.
3. Fastledd kr 35,- pr mnd.

Enkelt og greit!