Spesielle vilkår for avtale om telefonitjenester

Gå til → generelle avtalevilkår.

 

1. Generelt

1.1 “Spesielle vilkår”

Disse “Spesielle vilkår” gjelder for levering av IP-telefonitjenester som angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen (heretter Telefonitjenesten), med Privatkunder og Kollektive Kunder (borettslag/sameier) under forutsetning av at Telefonitjenesten utnyttes for privat bruk. Begrepet ”Kunder” vil i disse Spesielle vilkår referere til både Privatkunder og Kollektive Kunder.

 

1.2 Vilkårenes innbyrdes orden

De “Spesielle vilkårene” supplerer Tafjords Avtalevilkår som henvist i bestillingsskjema/ordrebekreftelse for fiber- og bredbåndstjenester. Ved eventuell motstrid går de "Spesielle vilkårene" foran det som er angitt i Tafjords Avtalevilkår.

 

2. Telefonitjenesten

2.1 Tilgang

Avtale om Telefonitjenester gir Kunden mulighet til å ringe fra og motta samtaler til sin fasttelefon via fiber- og bredbåndsnettet med de funksjoner og ytelser som er knyttet til Telefonitjenesten. Det nærmere omfang og innhold av den enkelte Telefonitjenesten er angitt i bestillingsskjemaet.

Telefonitilgangen gis via en analog tilkobling i hjemmesentralen. Leverandørens Telefonitjenester forutsetter tilgang til strømnettet.

 

2.2 Innhold

Kunden får tilgang til Telefonitjenesten. Telefonapparat og installasjon av dette er ikke inkludert i Telefonitjenesten. Telefonitjenesten muliggjør seriekobling av inntil fire telefonapparater.

 

2.4 Telefonnummer

Med mindre annet er avtalt får Kunden tilgang til ett telefonnummer. Med mindre annet avtales, tildeler Leverandøren i forbindelse med Avtalens inngåelse nytt telefonnummer til Kunden. Dersom Kunden ønsker å overføre sitt tidligere telefonnummer til Leverandørens Telefonitjeneste, kan Leverandøren på vegne av Kunden si opp Kundens abonnement hos tidligere tilbyder og sørge for overføring av telefonnummeret. Fullmakt til å avslutte tidligere abonnement og overføre telefonnummer skal i så fall angis i bestillingsskjemaet.

Det gjøres oppmerksom på at eventuelle begrensninger i avtalen med den forrige tilbyder vil kunne medføre at Kunden i en periode risikere å betale både for sitt tidligere abonnement og sitt nye abonnement på Telefonitjenestene. Eksisterende telefonnummer kan ikke overføres ved bestilling av hemmelig telefonnummer.

 

2.6 Tilleggstjenester

Tilgang til Telefonitjenesten for bruk på andre terminaler enn telefonapparatet innenfor og utenfor Kundens husstand tilbys som en tilleggstjeneste, jf. Egen prisliste. Tilleggstjenesten krever internettforbindelse og installasjon av særskilt kommunikasjonsklient på den aktuelle terminal. Kommunikasjonsklienten kan ikke installeres på alle terminaler. Leverandøren er ikke ansvarlig for brudd på Telefonitjenesten som følge av ustabil internettforbindelse. Enkelte nettverk tillater ikke bruk av VoIP i sitt nett slik at tilleggstjenesten ikke kan benyttes. Dersom særskilt kommunikasjonsklient brukes for nødsamtale vil Kundens registrerte adresse bli overført til nødetat. Nødsamtalens faktiske posisjon vil dermed ikke nødvendigvis bli overført til nødetat.

 

3. Prisvilkår, spesifiserte opplysninger mv.

3.1 Månedsbetaling for Telefonitjenesten inkluderer følgende:

a) 1 telefonnummer

b) Viderekoblingstjeneste

c) Telefonsvarertjeneste

d) Oppføring i nummeropplysningstjeneste

 

3.2 Priser

Leverandøren fastsetter priser for samtaler til fastnett og mobilnett i inn- og utland. De til enhver tid gjeldende beregningsmetoder og satser for bruk av Telefonitjenesten vil fortløpende offentliggjøres av Leverandøren. Det henvises til reguleringen i de Alminnelige vilkår om varsling av prisendringer.

 

3.3 Hemmelig nummer

Hemmelig nummer, sperretjenester og beløpsgrense for fellesfakturerte tjenester kan bestilles som tilleggstjenester mot betaling i henhold til gjeldende prisvilkår.