Typer avfall

Ved energigjenvinningsanlegget på Grautneset tas det utelukkende i mot avfall fra bedriftskunder. Dette er i hovedsak kommunale renovasjonsselskap eller private aktører som behandler næringsavfall.

Smittefarlig avfall - Må leveres i spesialkasser(ikke pappkasser) for å sikre sikker transport opp i ovnen. Sykehus og legekontorer er leverandører av dette avfallet. Energigjenvinningsanlegget på Grautneset er et av få anlegg som har eget område for å behandle dette avfallet på en sikker måte. 

 

 Smittefarlig avfall

 

Husholdningsavfall – kommunene har en lovpålagt plikt til å samle inn og behandle husholdningsavfall. På Grautneset i dag tas det imot avfall fra en rekke kommuner i regionen.

 

Avfall

 

Næringsavfall – Gjenvinningsanlegg levere avfall til energigjenvinningsanlegget.

 

Arkiv - Ønsker du å sikre at dine sensitive papirer blir destruert. Er du ikke kunde kan dette leveres Bingsa Avfallsstasjon,Norsk Gjenvinning eller Retura Sunn-Trans som har løsninger for en sikker behandling.

 

 

 

Privatpersoner