Mangler bildefil...

Konsernet TAFJORD

Konsernet TAFJORD består av morselskap og 4 heleide datterselskap. Vi eier også 54% av Mørenett, et av landets største nettselskaper.

Mangler bildefil...

Holding

Gjennom virksomhetsområdet Holding ytes det service til datterselskapene.

Mangler bildefil...

Vannkraft

Innenfor virksomhetsområdet Vannkraft har vi produksjon og omsetning av elektrisk energi i engrosmarkedet.

Mangler bildefil...

Energigjenvinning

Virksomhetsområdet omfatter energigjenvinning av restavfall til fjernvarme og varmekraft, samt distribusjon av fjernvarme.

Mangler bildefil...

Strøm

Innen virksomhetsområdet Strøm tilbyr vi ulike strømprodukter til private og bedrifter.

Mangler bildefil...

Telekom

Virksomhetsområdet Telekom omfatter fiberbaserte bredbåndstjenester til kunder i Møre og Romsdal.

Mangler bildefil...

Kraftnett

Virksomhetsområdet omfatter distribusjon av strøm til kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord.

Mangler bildefil...

Vår historie

Tafjord Kraftselskap ble etablert i 1917, men dagens konsern kan føre sin historie enda lenger tilbake.