Visjon og grunnverdier

TAFJORD - med energi for fremtiden

Vi ønsker å bli oppfattet som den organisasjonen som virkelig tenker fremover og legger forholdene til rette for videre utvikling i regionen.

Vi skal derfor vise engasjement og ha energi når vi utfører jobben vår – til beste for konsernet, kundene våre og omgivelsene ellers.

 

 

Våre grunnverdier:

 

PÅLITELIG

Vi skal være ærlige og til å stole på i alle sammenhenger. Små og store løfter skal holdes.

 

NYSKAPENDE

Vi skal være offensive og ta initiativ. Vi skal jobbe bevisst og målrettet for å utvikle løsninger som forenkler og forbedrer hverdagen.

 

ENGASJERT

Vi skal ha en positiv holdning til alle utfordringer og gå inn for det vi jobber med. Vi skal ha innsatsvilje og vise at vi bryr oss.

 

VERDISKAPENDE

Vi skal være effektive og skape resultater. Vi forvalter store ressurser og skal utnytte disse på best mulig måte for å skape verdier.

 

SAMFUNNSANSVARLIG

Vi er en betydelig samfunnsaktør og har et klart ansvar for det samfunnet vi lever i og av. Vi skal aktivt bidra til en god utvikling og vekst i regionen.

 

Relaterte