Visste du at..

TAFJORD består av mor og 4 døtre ... og at konsernet er største eier i Mørenett?

I Tafjord Kraft AS, som er morselskapet, jobber det rundt 30 medarbeidere som leverer tjenester til de andre virksomhetsområdene i konsernet? Les mer om virksomhetsområdet Holding ...

 

Visste du at vi innen virksomhetsområdet Kraftnett har ansvaret for nettet i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord? Les mer om virksomhetsområdet ...

 

Visste du at vi har produserert miljøvennlig energi i snart 90 år? Les mer om virksomhetsområdet Vannkraft ... 

Visste du at vi innen virksomhetsområdet Energigjenvinning – der det produseres og distribueres strøm og fjernvarme basert på avfallsforbrenning og varmepumper, tar imot avfall fra kommuner og bedrifter i hele fylket? Les mer om virksomhetsområdet ...

 

Visste du at vårt salgs- og kundeservicesenter, håndterer mer enn 60000 kundeforhold? Les mer om virksomhetsområdet Strøm ...

 

Visste du at vi tilbyr fiber både i egen regi og i samarbeid med omkringliggende e-verk? Les mer om virksomhetsområdet Telekom ...