Borettslag / sameie tariff

Beregning av kvartalspris inkl. mva.

Forventet markedspris kvartal NO3 + forbruksavgift + Energiledd + serviceledd

 • Forbruksavgift:
 • 20,16 øre/kWh
 • Energiledd:
 • 26,25 øre/kWh
 • Serviceledd:
 • 5 øre/kWh
 • Pristak 2020:
 • 100 øre/kWh
Kvartalspriser 2020
 • 1. kvartal
 • 96,12 øre/kWh
 • 2. kvartal
 • 61,26 øre/kWh
 • 3. kvartal
 • 64,86 øre/kWh
 • 4. kvartal
 • 79,38 øre/kWh
Kvartalspriser 2019
 • 1. kvartal
 • 121,675 øre/kWh
 • 2. kvartal
 • 95,15 øre/kWh
 • 3. kvartal
 • 87,65 øre/kWh
 • 4. kvartal
 • 99,64 øre/kWh

Pristak for 2019 var 125 øre/kWh.

Kvartalspriser 2018
 • 1. kvartal
 • 92,50 øre/kWh
 • 2. kvartal
 • 93,75 øre/kWh
 • 3. kvartal
 • 93,75 øre/kWh
 • 4. kvartal
 • 93,75 øre/kWh

Pristak for 2018 var 93,75 øre/kWh.

Beregning av årspris

Forventet markedspris 2019 i NO3 + forbruksavgift + Energiledd + serviceledd

 • Årspris 2020
 • 91,076 øre/kWh
 • Årspris 2019
 • 110,975 øre/kWh
 • Årspris 2018
 • 85,625 øre/kWh


Alle priser er inkl. mva.

Næringstariff

 

Prisene oppdateres hver måned og er oppgitt eks. mva.
Sommer er fra 1. april - 31. oktober.

 • Fastpris:
  • Pr år:
  • 8800 kr
 • Effektledd:
  Effektleddet er høyeste målte forbruk over en time gjeldende måned.
  • Sommer:
  • 25 kr/kW
  • Vinter:
  • 58 kr/kW
 • Energiledd :
  • Sommer
  • 15,83 + 4,3 = 20,13 øre/kWh
  • Vinter
  • 15,83 + 6,7 = 22,53 øre/kWh
Beregning av fjernvarmepris:

Nord Pool vektet månedsspot for NO3 + energiledd. Fastledd samt effektledd kommer i tillegg. 

Fjernvarmepriser 2020

 • Januar
 • 46,643 øre/kWh
 • Februar
 • 37,454 øre/kWh
 • Mars
 • 33,330 øre/kWh
 • April
 • 26,015 øre/kWh
 • Mai
 • 30,230 øre/kWh
 • Juni
 • 24,407 øre/kWh
 • Juli
 • 23,748 øre/kWh
 • August
 • 27,825 øre/kWh
 • September
 • 31,734 øre/kWh
 • Oktober
 • 34,119 øre/kWh
 • November
 • 32,965 øre/kWh

 

Fjernvarmepriser 2019

 • Januar
 • 74,254 øre/kWh
 • Februar
 • 67,400 øre/kWh
 • Mars
 • 62,881 øre/kWh
 • April
 • 60,481 øre/kWh
 • Mai
 • 58,503 øre/kWh
 • Juni
 • 46,329 øre/kWh
 • Juli
 • 53,096 øre/kWh
 • August
 • 56,992 øre/kWh
 • September
 • 53,683 øre/kWh
 • Oktober
 • 57,559 øre/kWh
 • November
 • 55,496 øre/kWh
 • Desember
 • 59,392 øre/kWh

 

Fjernvarmepriser 2018

 • Januar
 • 55,278 øre/kWh
 • Februar
 • 62,333 øre/kWh
 • Mars
 • 67,792 øre/kWh
 • April
 • 59,309 øre/kWh
 • Mai
 • 54,223 øre/kWh
 • Juni
 • 64,303 øre/kWh
 • Juli
 • 71,163 øre/kWh
 • August
 • 70,982 øre/kWh
 • September
 • 67,985 øre/kWh
 • Oktober
 • 62,473 øre/kWh
 • November
 • 69,865 øre/kWh
 • Desember
 • 74,417 øre/kWh


Alle priser er eks. mva.