Borettslag / sameie tariff

Beregning av kvartalspris:

Forventet markedspris kvartal NO3 + forbruksavgift 20,725 øre/kWh + Energiledd + serviceledd

 • Forbruksavgift:
 • 20,725 øre/kWh
 • Energiledd:
 • 26,25 øre/kWh
 • Serviceledd:
 • 5 øre/kWh
 • Pristak 2018:
 • 93,75 øre/kWh
Kvartalspriser 2018
 • 1. kvartal
 • 92,50 øre/kWh
 • 2. kvartal
 • 93,75 øre/kWh
 • 3. kvartal
 • 93,75 øre/kWh
 • 4. kvartal
 • 93,75 øre/kWh

 

Beregning av årspris

Forventet markedspris 2018 i NO3 + forbruksavgift 20,725 øre/kWh + Energiledd + serviceledd

 • Årspris 2018:
 • 85,625 øre/kWh


Alle priser er inkl. mva.

Næringstariff

 

 • Fastpris:
  • Pr år:
  • 8800 kr
 • Effektledd:
  • Sommer:
  • 25 kr/kW
  • Vinter:
  • 58 kr/kW
 • Energiledd :
  • Sommer
  • 16,58 + 4,5 = 21,08 øre/kWh
  • Vinter
  • 16,58 + 7 = 23,58 øre/kWh

 

Beregning av fjernvarmepris:

Nord Pool vektet månedsspot for NO3 + energiledd

 • 2018
 • Fjernvarmepris
 • Januar
 • 55,278 øre/kWh
 • Feb
 • 62,333 øre/kWh
 • Mars
 • 67,792 øre/kWh
 • April
 • 59,309 øre/kWh
 • Mai
 • 54,223 øre/kWh
 • Juni
 • 64,303 øre/kWh
 • Juli
 • 71,163 øre/kWh
 • August
 • 70,982 øre/kWh
 • September
 • 67,985 øre/kWh
 • Oktober
 • 62,473 øre/kWh
 • November
 • 69,865 øre/kWh
 • Desember
 • 74,417 øre/kWh


Alle priser er eks. mva.