Borettslag / sameie tariff

Beregning av fjernvarmepris inkl. mva.

 

 

Fjernvarmeprisen for 2023 beregnes ut fra spotpris NO3 månedlig - 10% rabatt spotpris opp til strømstøttenivå + forbruksavgift + energiledd nettleie (KPI-justert fra 2019) + serviceledd. Reduksjon høye strømpriser for husholdning følger strømstøtte med 90% reduksjon for spotpris over 70 øre/kWh eks. mva. 

 • Forbruksavgift tom. mars:
 • 11,45 øre/kWh 
 • Forbruksavgift fom. april:
 • 19,80 øre/kWh
 • Energiledd nettleie:
 • 28,28 øre/kWh
 • Serviceledd:
 • 6,25 øre/kWh

 

Månedspriser 2023 [m. red. strømstøtte]
 • Januar
 • 124,28 øre/kWh
 • Februar
 • 100,71 øre/kWh
 • Mars
 • 118,15 øre/kWh
 • April
 • 132,64 øre/kWh
 • Mai
 • 90,13 øre/kWh
 • Juni
 • 80,72 øre/kWh
 • Juli
 • 86,47 øre/kWh
 • August
 • 76,77 øre/kWh
 • September
 • 64,82 øre/kWh
 • Oktober
 • 72,61 øre/kWh
 • November
 • 127,89 øre/kWh
 • Desember
 • 143,38 øre/kWh [134,22]
Månedspriser 2022 [m. red. strømstøtte]
 • Januar
 • 72,64 øre/kWh
 • Februar
 • 63,00 øre/kWh
 • Mars
 • 62,02 øre/kWh
 • April
 • 101,44 øre/kWh
 • Mai
 • 68,34 øre/kWh
 • Juni
 • 63,98 øre/kWh
 • Juli
 • 51,03 øre/kWh
 • August
 • 72,07 øre/kWh
 • September
 • 134,99 øre/kWh [129,67]
 • Oktober
 • 91,24 øre/kWh
 • November
 • 124,91 øre/kWh
 • Desember
 • 259,05 øre/kWh [148,00]

 

Fjernvarmepris 2021

Fjernvarmeprisen for 2021 beregnes ut fra volumveid spotpris NO3 månedlig - 10% rabatt spotpris + forbruksavgift + energiledd nettleie + serviceledd

 • Forbruksavgift:
 • 20,86 øre/kWh
 • Energiledd nettleie:
 • 1. halvår 21,25 øre/kWh 
 • Energiledd nettleie:
 • 2. halvår 23,75 øre/kWh 
 • Serviceledd:
 • 6,25 øre/kWh 
Månedspriser 2021
 • Januar 
 • 100,32 øre/kWh
 • Februar
 • 99,07 øre/kWh
 • Mars
 • 77,11 øre/kWh
 • April
 • 79,67 øre/kWh
 • Mai
 • 90,81 øre/kWh
 • Juni
 • 88,69 øre/kWh
 • Juli
 • 104,29 øre/kWh
 • August
 • 118,18 øre/kWh
 • September
 • 111,80 øre/kWh
 • Oktober
 • 78,34 øre/kWh
 • November
 • 101,67 øre/kWh
Kvartalspriser 2020
 • 1. kvartal
 • 96,12 øre/kWh
 • 2. kvartal
 • 61,26 øre/kWh
 • 3. kvartal
 • 64,86 øre/kWh
 • 4. kvartal
 • 79,38 øre/kWh

Pristak 2020 var 100 øre/kWh

Kvartalspriser 2019
 • 1. kvartal
 • 121,675 øre/kWh
 • 2. kvartal
 • 95,15 øre/kWh
 • 3. kvartal
 • 87,65 øre/kWh
 • 4. kvartal
 • 99,64 øre/kWh

Pristak for 2019 var 125 øre/kWh.

Kvartalspriser 2018
 • 1. kvartal
 • 92,50 øre/kWh
 • 2. kvartal
 • 93,75 øre/kWh
 • 3. kvartal
 • 93,75 øre/kWh
 • 4. kvartal
 • 93,75 øre/kWh

Pristak for 2018 var 93,75 øre/kWh.

Beregning av årspris

Forventet markedspris 2019 i NO3 + forbruksavgift + Energiledd + serviceledd

 • Årspris 2020
 • 91,076 øre/kWh
 • Årspris 2019
 • 110,975 øre/kWh
 • Årspris 2018
 • 85,625 øre/kWh


Alle priser er inkl. mva.

Næringstariff

 

Prisene oppdateres hver måned etter gjeldende avgifter og nettleie. Priser er oppgitt eks. mva.
Sommer er fra 1. april - 31. oktober.

 • Fastpris:
  • Pr år:
  • 8800 kr
 • Effektledd:
  Effektleddet er høyeste målte forbruk over en time gjeldende måned.
  • Sommer 1. halvår
  • 25 kr/kW
  • Sommer 2. halvår
  • 28 kr/kWh
  • Vinter 1. halvår
  • 55 kr/kW
  • Vinter 2. halvår
  • 65 kr/kW
 • Energiledd :
  • Sommer 
  • 15,84 + 4,5 = 20,34 øre/kWh
  • Vinter Q1
  • 9,16 + 7 = 16,16 øre/kWh
  • Vinter Q4
  • 15,84 + 7,8 = 23,64 øre/kWh
Beregning av fjernvarmepris:

Spotpris NO3 månedlig + energiledd. Energiledd inkluderer nettleie og avgifter. Fastledd samt effektledd kommer i tillegg. 

 

Fjernvarmepriser 2023

 • Januar
 • 85,765 øre/kWh
 • Februar
 • 64,812 øre/kWh
 • Mars
 • 80,313 øre/kWh
 • April
 • 89,951 øre/kWh
 • Mai
 • 52,164 øre/kWh
 • Juni
 • 43,801 øre/kWh
 • Juli
 • 49,409 øre/kWh
 • August
 • 40,794 øre/kWh
 • September
 • 30,736 øre/kWh
 • Oktober
 • 37,095 øre/kWh
 • November
 • 89,035 øre/kWh
 • Desember
 • 102,804 øre/kWh

Fjernvarmepriser 2022

 • Januar
 • 42,503 øre/kWh
 • Februar
 • 33,930 øre/kWh
 • Mars
 • 33,062 øre/kWh
 • April
 • 63,682 øre/kWh
 • Mai
 • 34,257 øre/kWh
 • Juni
 • 30,683 øre/kWh
 • Juli
 • 20,320 øre/kWh
 • August
 • 37,572 øre/kWh
 • September
 • 93,501 øre/kWh
 • Oktober
 • 54,605 øre/kWh
 • November
 • 86,242 øre/kWh
 • Desember
 • 205,479 øre/kWh

 

Fjernvarmepriser 2021

 • Januar
 • 67,782 øre/kWh
 • Februar
 • 66,368 øre/kWh
 • Mars
 • 47,688 øre/kWh
 • April
 • 48,151 øre/kWh
 • Mai
 • 57,274 øre/kWh
 • Juni
 • 56,071 øre/kWh
 • Juli
 • 68,194 øre/kWh
 • August
 • 80,379 øre/kWh
 • September
 • 74,705 øre/kWh
 • Oktober
 • 44,816 øre/kWh
 • November
 • 67,652 øre/kWh

 

Fjernvarmepriser 2020

 • Januar
 • 46,643 øre/kWh
 • Februar
 • 37,454 øre/kWh
 • Mars
 • 33,330 øre/kWh
 • April
 • 26,015 øre/kWh
 • Mai
 • 30,230 øre/kWh
 • Juni
 • 24,407 øre/kWh
 • Juli
 • 23,748 øre/kWh
 • August
 • 27,825 øre/kWh
 • September
 • 31,734 øre/kWh
 • Oktober
 • 34,119 øre/kWh
 • November
 • 32,965 øre/kWh
 • Desember
 • 37,437 øre/kWh

 

Fjernvarmepriser 2019

 • Januar
 • 74,254 øre/kWh
 • Februar
 • 67,400 øre/kWh
 • Mars
 • 62,881 øre/kWh
 • April
 • 60,481 øre/kWh
 • Mai
 • 58,503 øre/kWh
 • Juni
 • 46,329 øre/kWh
 • Juli
 • 53,096 øre/kWh
 • August
 • 56,992 øre/kWh
 • September
 • 53,683 øre/kWh
 • Oktober
 • 57,559 øre/kWh
 • November
 • 55,496 øre/kWh
 • Desember
 • 59,392 øre/kWh

 

Fjernvarmepriser 2018

 • Januar
 • 55,278 øre/kWh
 • Februar
 • 62,333 øre/kWh
 • Mars
 • 67,792 øre/kWh
 • April
 • 59,309 øre/kWh
 • Mai
 • 54,223 øre/kWh
 • Juni
 • 64,303 øre/kWh
 • Juli
 • 71,163 øre/kWh
 • August
 • 70,982 øre/kWh
 • September
 • 67,985 øre/kWh
 • Oktober
 • 62,473 øre/kWh
 • November
 • 69,865 øre/kWh
 • Desember
 • 74,417 øre/kWh


Alle priser er eks. mva.