Energigjenvinning

Fjernvarme
Miljøvennlig og effektivt
Med fjernvarme utnytter man energi som ellers ville gått til spille. Vannbåren varme er miljøvennlig og effektivt, og skaper et godt inneklima.
Varmebenkene
Vekker internasjonal oppmerksomhet
Fra Fremmerholen i øst til Steinvågneset i vest er det fjernvarmenettet som gir energi til oppvarming.
Strøm og varme
Energigjenvinning
Ved energigjenvinning blir restavfall til strøm og varme - uten utslipp, og med 100% ressursutnyttelse.
Naturlig nav
Grautneset
Grautneset er et naturlig nav i avfallshåndteringen på Nordvestlandet. Årlig tar anlegget imot nærmere 100.000 tonn avfall - og omgjør det til fornybar energi.
Fra avfall til energi
Produksjonsprosessen
Ved anlegget på Grautneset tar vi mot restavfall fra hele fylket. I snitt leverer 70 biler avfall til oss hver eneste dag - året gjennom. Vi omgjør avfallet til energi.
ISO 14001
Miljøfokus
Krav til energigjenvinning ved forbrenning er strengt regulert. Vi er ISO 14001-sertifiserte og holder utslippene 50% lavere enn pålagte myndighetskrav.