Bærekraft

I TAFJORD leverer vi fornybar energi og utvikler ny infrastruktur for å fremskynde omstillingene til lavutslippssamfunnet. Vi spiller med dette en viktig rolle i regionens energiomstilling.

 

Åpenhetsloven

TAFJORD er åpne om hvordan konsernet forebygger og håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Policy for samfunnsansvar

I konsernets reviderte styringspolicy for Samfunnsansvar som ble vedtatt av styret i Tafjord Kraft AS den 2. februar 2022, beskrives hovedprinsippene for hvordan konsernet TAFJORD skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i forretningsstrategier, i daglige drift og i forhold til våre interessenter.

Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer for leverandører beskriver hovedprinsipper for hvordan konsernets leverandører skal etterleve krav i gjeldende lover og regler, sentrale FN- og ILO-konvensjoner. Leveranser til TAFJORD skal være forenelig med beskrevne krav. 

Policy for samfunnsansvar Sponsing Etiske retningslinjer leverandører Bærekraft Åpenhetsloven Ringvirkninger