TAFJORD er mest kjent for å produsere miljøvennlig energi, men energigjenvinning av avfall til fjernvarme og telekom har blitt en stadig større andel av virksomheten.

Men hva betyr det når vi sier «TAFJORD – med energi for fremtiden?» Jo, det betyr at vi skal levere fornybar energi og utvikle ny infrastruktur for å fremskynde omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det betyr også at vi skal legge forholdene til rette for videre utvikling i regionen, vise engasjement, tenke fremover og ta vare på både kunder, eiere og omgivelsene våre.

En slik ambisjon skaper ringvirkninger – ringvirkninger vi er stolte av å kunne vise frem!

I 2022 bidro TAFJORD med totalt 2 083,5 millioner kr til samfunnet rundt oss. Dette inkluderer både overskuddet, bidraget vårt til offentlig velferd, sysselsetting og næringsutvikling. Vi er dermed med på å støtte opp om både lokalt næringsliv og velferd, men vi er også en viktig brikke i det norske samfunnet med våre bidrag.

Ringvirkningene av vår virksomhet monner også lokalt. I 2022 var de samlede bidragene fra oss til lokalsamfunnet på hele 692 million kroner. I tillegg til å være en betydelig skatteyter til mange av kommunene i regionen, går store deler av overskuddet og konsernets og våre ansattes innkjøp til regionen. Dette gir ytterligere ringvirkninger innen både velferd og næringsutvikling.

Vi er en betydelig kunde av det lokale næringslivet og vi ser at våre aktiviteter skaper både inntekter og arbeidsplasser i resten av lokalsamfunnet. I 2022 kjøpte vi varer og tjenester fra lokale bedrifter for hele 435 million kroner. Det betyr noe for oss og dem som driver sin virksomhet her, det.

Alt dette kunne vi tilføre samfunnet rundt oss i 2022 - takket være våre samarbeidspartnere og kunder!