Vår virksomhet

Konsernet TAFJORD består av morselskap og fire heleide datterselskap. Vi eier også 54% av Mørenett, et av landets største nettselskaper.

TAFJORD har som et av sine overordnede mål å "være et miljøbevisst konsern og en naturlig samarbeidspartner i energirelaterte miljøspørsmål." Vi driver vår virksomhet innen fem ulike virksomhetsområder. 

Vannkraft

Innenfor virksomhetsområdet Vannkraft har vi produksjon og omsetning av elektrisk energi i engrosmarkedet.

Vi eier og drifter åtte kraftverk i Norddal kommune, to i Stranda kommune og ett i Stordal kommune. I tillegg er vi medeier med 12% i Grytten kraftverk i Rauma kommune og 21% i kraftverkene Øyberget og Framruste i Skjåk kkommune.

Som eier av 34% av Svelgen Kraft Holding er vi også deleier av seks kraftverk i Bremanger kommune. To av disse kraftverkene ble overtatt fra statkraft i 2014.

Våre heleide kraftverk  

Energigjenvinning

Virksomhetsområdet Energigjenvinning omfatter energigjenvinning av restavfall til fjernvarme og strøm, samt distribusjon av fjernvarme.

Fjernvarmenettet, som er under stadig utbygging, strekker seg fra Fremmerholen i øst til Steinvågsundet i vest.

Energigjenvinningsanlegget på Grautneset ble, som det første i landet, sertifisert etter standarden NS:EN ISO 14001:2015 i november 2016.

Strøm

Innen virksomhetsområdet Strøm tilbyr vi ulike strømprodukter til private og bedrifter.

Våre mange strømprodukter er tilgjengelig for kunder i hele landet, men selges fortrinnsvis til kunder i Møre og Romsdal. Innenfor dette virksomhetsområdet tilbyr vi også energirådgivning til kunder.

Telekom

Virksomhetsområdet Telekom omfatter fiberbaserte bredbåndstjenester til kunder i Møre og Romsdal. Utbygging av fiberinfrastruktur gjennomføres både i egen regi og i samarbeid med andre e-verk. 

Kraftnett

Virksomhetsområdet omfatter distribusjon av strøm til kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord. I tillegg tilbys tekniske tjenester til andre interne virksomhetsområder og det eksterne markedet.

Virksomhetsområdet Kraftnett er identisk med TAFJORDs andel av Mørenett AS (53,7%)