Vår virksomhet

Konsernet TAFJORD består av morselskap og fire heleide datterselskap. Vi eier også 54% av Mørenett, et av landets største nettselskaper. TAFJORD har som et av sine overordnede mål å "være et miljøbevisst konsern og en naturlig samarbeidspartner i energirelaterte miljøspørsmål." Vi driver vår virksomhet innen fem ulike virksomhetsområder.