Det var 13 kommuner på Sunnmøre og i Romsdal som i 1917 gikk sammen om å bygge ut Tafjord-vassdraget. Det ble bygget kraftstasjon i Tafjord, og 110 kV overføringslinje fram til Ålesund. I 1923 ble strømmen satt på.

I årene som fulgte ble det bygget ut store reguleringsanlegg i Tafjordfjellene, og etter krigen ble det etter hvert bygget fire nye kraftstasjoner. Stasjonen fra 1923 ble erstattet av en ny i 1990, og i tur og orden har de eldre stasjonene blitt totalrenovert, slik at de i dag framstår som topp moderne anlegg.

På 90-tallet ble det i tillegg bygget en liten stasjon ved Brusebotnvatn i 1200 meters høyde. Der er også bygget to mindre elvekraftverk på Hellesylt og Helstad i Stranda kommune, et mindre elvekraftverk i Stordal kommune og et mindre kraftverk overfor Kaldhussæter i Tafjord.

I Tafjordfjellene har selskapet i dag 13 regulerte magasiner, og omlag 50 km med overføringstunnel.

Tafjord Kraftselskap var i utgangspunktet et rent produksjonsselskap med regionalnett fram til eierkommunene. Selskapet ble omdannet til AS i 1997, navnet endret til Tafjord Kraft AS, og virksomhetsområdene utskilt som datterselskaper. I 1998 fusjonerte selskapet med Ålesund og Sula Everk (ÅSEV), distribusjonsselskapet for kommunene Ålesund og Sula med 25 000 nettkunder. I 2000 ble Giske Energiverk med 3 000 nettkunder kjøpt opp og i begynnelsen av 2011 ble Norddal Elverk med 1600 nettkunder kjøpt opp.

Strømvirksomheten ble skilt ut i et eget selskap sammen med strømvirksomhetene til Sogn og Fjordane Energi og Tussa i 2020.

I tillegg til produksjon av miljøvennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, tilbyr konsernet også vannbåren fjernvarme til kunder i store deler av Ålesund kommune. Fra energigjenvinningsanlegget på Grautneset startet Tafjord Kraft leveranse av fjernvarme basert på forbrenning av avfall, til Spjelkavik/Moa i 1987, mens ÅSEV bygget ut et fjernvarmenett i Ålesund sentrum, med varmepumper som energikilde. Fjernvarmevirksomheten er nå samlet i Tafjord Kraftvarme, og fjernvarmenettet i Ålesund sentrum og Spjelkavik/Moa er knyttet sammen.

I forbindelse med utbygging av nettet, startet ÅSEV/Tafjord Kraft tidlig med fiberoptikk. Dette førte etter hvert til at man etablerte datterselskapet Tafjord Kraft Bredbånd, som i sin tur kjøpte opp bredbåndselskapet Mimer. Denne aktiviteten er nå innlemmet i datterselskapet Tafjord Connect, som legger fiberoptisk kabel i alle konsesjonskommunene.

I dag består konsernet TAFJORD av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS. Vi eier også 54% av Mørenett, som er et av landets største nettselskaper.

Av de opprinnelige eierne var det flere som solgte seg ut på slutten av 90-tallet, og konsernet eies i dag av BKK (43,13%) og kommunene Ålesund (52,61%) og Fjord (4,28%).

 Tafjord Kraftselskap ble etablert i 1917, men dagens konsern kan føre sin historie enda lenger tilbake. Ålesund Elektrisitetsverk ble stiftet så tidlig som i 1895. Fra en dampsentral i sentrum ble byen forsynt med elektrisk kraft.

Vil du vite mer?

Gjennom bilder, artikler og filmklipp kan du få vite mer om hvordan TAFJORD har utviklet seg fra å være et økonomisk og teknologisk vågestykke til å bli et veletablert kraftkonsern på Nordvestlandet.

Følg denne lenken

Historien vår