Det var 13 kommuner på Sunnmøre og i Romsdal som i 1917 gikk sammen om å bygge ut Tafjord-vassdraget. Det ble bygget kraftstasjon i Tafjord, og 110 kV overføringslinje fram til Ålesund. I 1923 ble strømmen satt på.

I årene som fulgte ble det bygget ut store reguleringsanlegg i Tafjordfjellene, og etter krigen ble det etter hvert bygget fire nye kraftstasjoner. Stasjonen fra 1923 ble erstattet av en ny i 1990, og i tur og orden har de eldre stasjonene blitt totalrenovert, slik at de i dag framstår som topp moderne anlegg.

På 90-tallet ble det i tillegg bygget en liten stasjon ved Brusebotnvatn i 1200 meters høyde. Der er også bygget to mindre elvekraftverk på Hellesylt og Helstad i Stranda kommune, et mindre elvekraftverk i Stordal kommune og et mindre kraftverk overfor Kaldhussæter i Tafjord.

I Tafjordfjellene har selskapet i dag 13 regulerte magasiner, og omlag 50 km med overføringstunnel.

Tafjord Kraftselskap var i utgangspunktet et rent produksjonsselskap med regionalnett fram til eierkommunene. Selskapet ble omdannet til AS i 1997, navnet endret til Tafjord Kraft AS, og virksomhetsområdene utskilt som datterselskaper. I 1998 fusjonerte selskapet med Ålesund og Sula Everk (ÅSEV), distribusjonsselskapet for kommunene Ålesund og Sula med 25 000 nettkunder. I 2000 ble Giske Energiverk med 3 000 nettkunder kjøpt opp og i begynnelsen av 2011 ble Norddal Elverk med 1600 nettkunder kjøpt opp.

Strømvirksomheten ble skilt ut i et eget selskap sammen med strømvirksomhetene til Sogn og Fjordane Energi og Tussa i 2020.

I tillegg til produksjon av miljøvennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, tilbyr konsernet også vannbåren fjernvarme til kunder i store deler av Ålesund kommune. Fra energigjenvinningsanlegget på Grautneset startet Tafjord Kraft leveranse av fjernvarme basert på forbrenning av avfall, til Spjelkavik/Moa i 1987, mens ÅSEV bygget ut et fjernvarmenett i Ålesund sentrum, med varmepumper som energikilde. Fjernvarmevirksomheten er nå samlet i Tafjord Kraftvarme, og fjernvarmenettet i Ålesund sentrum og Spjelkavik/Moa er knyttet sammen.

I forbindelse med utbygging av nettet, startet ÅSEV/Tafjord Kraft tidlig med fiberoptikk. Dette førte etter hvert til at man etablerte datterselskapet Tafjord Kraft Bredbånd, som i sin tur kjøpte opp bredbåndselskapet Mimer. Denne aktiviteten er nå innlemmet i datterselskapet Tafjord Connect, som legger fiberoptisk kabel i alle konsesjonskommunene.

I dag består konsernet TAFJORD av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS. Vi eier også største eier av Mørenett, som er et av landets største nettselskaper.

Av de opprinnelige eierne var det flere som solgte seg ut på slutten av 90-tallet, og konsernet eies i dag av BKK (43,13%) og kommunene Ålesund (52,61%) og Fjord (4,28%).

 Tafjord Kraftselskap ble etablert i 1917, men dagens konsern kan føre sin historie enda lenger tilbake. Ålesund Elektrisitetsverk ble stiftet så tidlig som i 1895. Fra en dampsentral i sentrum ble byen forsynt med elektrisk kraft.

Historien vår