Vedlikeholdsvindu fiber

Vi har vedlikeholdsvindu i fibernettet fra klokken 00:00 - 06:00, fast natt til tirsdag.
Vi vil i dette tidsrommet kunne foreta arbeid som kan medføre korte brudd med under 3 minutts varighet.

Planlagt arbeid som har brudd med varighet mer enn 3 minutt, eller som berører alle våre kunder, vil bli særskilt varslet med minimum en ukes forvarsel.

Driftsmeldinger fjernvarme

Driften på fjernvarmenettet går nå som normalt

Planlagt driftsstans fjernvarme

Det er for tiden ingen planlagte stans i fjernvarmenettet.