Konsern

TAFJORD - med energi for fremtiden!

TAFJORD har hovedkontor i Ålesund, der også energigjenvinningsanlegget vårt ligger. Vi har flere kraftstasjoner i regionen, og fiberkablene våre strekker seg over flere kommunegrenser.

Vår virksomhet

Konsernet TAFJORD driver sin virksomhet innen fire områder; vannkraft, energigjenvinning, telekom og kraftnett.

 

Visjon, misjon og grunnverdier

Vi ønsker å bli oppfattet som den organisasjonen som virkelig tenker fremover og legger forholdene til rette for videre utvikling i regionen.

Etiske retningslinjer

Alle medarbeidere i TAFJORD skal opptre med høy etisk standard og kontinuerlig vurdere om handlinger er lovlige og etisk akseptable.

Samfunn og miljø

TAFJORD skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i virksomhetsstrategier, i daglige drift og i forhold til våre interessenter.

Et kraftfullt vågestykke

Tafjord Kraftselskap ble konstituert på et møte i rådhuset i Ålesund den 12. april 1917. Konsernet TAFJORD feiret med dette 100-års jubileum i 2017!

 

Etiske retningslinjer for våre leverandører

Konsernets leverandører og deres underleverandører skal etterleve krav i gjeldende lover og regler, sentrale FN- og ILO-konvensjoner.

Vår virksomhet Visjon, misjon og grunnverdier Etiske retningslinjer Vår historie