Eierstyring

Eierstyring og ledelse

TAFJORD vektlegger betydningen av og har forpliktet seg til en høy standard i konsernets eierstyring og selskapsledelse.

Styring og ledelse

Vår redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse gir en beskrivende oppsummering av prinsipper og praksis i konsernet.

Her finner du også mer om vår styringsstruktur, konsernledelsen og styret.

Eiere og utbytte

Her finner du informasjon om hvem som er våre eiere og utbyttet som er utbetalt de siste årene.

Du kan også lese eller laste ned saksdokument fra konsernets Generalforsamling ved å følge lenken nedenfor.

Styring og ledelse Eiere og utbytte