Styring og ledelse

Styring og ledelse

I vår redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse gis en beskrivende oppsummering av prinsipper og praksis i konsernets eierstyring og selskapsledelse innenfor områdene; 

 • Virksomhet
 • Selskapskapital og utbytte
 • Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående aksjeeiere
 • Aksjenes omsettelighet
 • Generalforsamling
 • Valgkomité
 • Styret - sammensetning og uavhengighet
 • Styrets arbeid
 • Risikostyring og intern kontroll
 • Godtgjørelse til styret
 • Godtgjørelse til ledende ansatte
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Selskapsovertakelse
 • Revisor

Styret gjennomfører årlig egenevaluering mot NUES, med tilhørende oppdatering av Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Redegjørelsen fremgår av årsrapporten.

Vi følger Oslo Børs sin IR-anbefaling av 1. mars 2021 så langt anbefalt informasjon er aktuell for konsernets interessenter.

Vedtekter for de ulike selskapene i konsernet, samt for Linja, finner du nedenfor:

Tafjord Kraft AS

Tafjord Kraftproduksjon AS

Tafjord Kraftvarme AS

Tafjord Connect AS

Linja AS

 

Styringsstruktur

Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Det er imidlertid etablert avtale med arbeidstakerorganisasjonene om konsernrepresentasjon.


Legalstrukturen i TAFJORD er bygget slik at virksomhetsområdene vannkraft, energigjenvinning og telekom, er organisert som egne aksjeselskaper (datterselskapene).  Styringen av TAFJORD skal imidlertid følge den organisatoriske linjen slik denne er beskrevet ovenfor.

For sin forvaltning av konsernets virksomhet får konsernsjef tildelt fullmakter fra styret i egen instruks. Saker som overskrider fullmakt for konsernsjef skal forelegges styret.

 

Konsernledelsen

Konsernledelsen i TAFJORD består av konsernsjef, stabssjefer og konserndirektører.

KONSERNSJEF ERIK ESPESET (F. 1966)
Konsernsjef i TAFJORD siden 2013. Tidligere konsernsjef i Hexagon Composites ASA og manager i Enron Nordic Energy. Sivilingeniør og MBA. Styreleder i Mørenett AS.

ØKONOMI- OG FINANSDIREKTØR TERJE SØVIKHAGEN (F. 1967)
Ansatt i Tafjord Kraft AS som økonomikonsulent/controller i 1999, finanssjef fra 2003 og økonomi- og finansdirektør fra 2013. MBA i finans og Autorisert Finansanalytiker (AFA). 

KOMMUNIKASJONSSJEF KARI LØKEN (F. 1958)
Kommunikasjonssjef i Tafjord Kraft AS siden 2006. Tidligere daglig leder i kommunikasjonsbyrå. Høyskolekandidat informasjon og Master of Management med spesialisering kommunikasjon. 

ORGANISASJONSSJEF MAY BRIT TØMMERVIK (F.1960)
Organisasjonssjef i Tafjord Kraft AS siden 2007. Tidligere ulike lederstillinger i helsevesenet. Bachelor i sykepleie med spesialisering i psykiatri. Bachelor i ledelse. Master of Management. 

SJEF DIGITALISERING OG IT ANDERS TEIGEN HOLE (F. 1971)
Sjef Digitalisering og IT i Tafjord Kraft AS siden 2021. Begynte i konsernet i 2011 som prosjektleder, og har senere jobbet som kvalitetssjef. Tidligere erfaring som prosjektleder og daglig leder fra ulike bransjer. Hovedfag i Administrasjon og Organisasjonsvitenskap. Master of Technology Management.

DIREKTØR VANNKRAFT STIG FALLING (F. 1958)
Direktør i Tafjord Kraftproduksjon siden 2014. Begynte i konsernet i 1981 og har hatt ulike stillinger i Tafjord Kraftproduksjon, både administrative og tekniske. Sivilingeniør i elektroteknikk. Master of Management. 

DIREKTØR ENERGIGJENVINNING IRENE VIK (F. 1968)
Direktør i Tafjord Kraftvarme AS siden 2015. Tidligere engineering manager i Ulstein Power & Control AS, daglig leder i IT-selskapet OCS PreMaster AS, prosjektleder og plansjef i Telenor Mobil. Sivilingeniør i teknisk fysikk. Master of Management. 

DIREKTØR TELEKOM HARALD O. NØSTDAHL (F. 1962)
Direktør i Tafjord Connect AS siden 2020. Begynte i konsernet i 2002. Tidligere innkjøpssjef og markedssjef i konsernet, daglig leder i Visuell Kommunikasjon AS, markedssjef i Tyrholm & Farstad AS og daglig leder DHL int. Ålesund. Utdanning innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk.

 

Styret

Styret i Tafjord Kraft AS består av syv medlemmer. Fem av medlemmene er valgt av aksjonærene og to er valgt av og blant de ansatte.

STYRELEDER ANNE BREIBY (F. 1956)
Medlem av styret og styrets leder siden 2016. Utdannet Cand. Scient. Tidligere politisk rådgiver i Fiskeridepartementet og statssekretær i Næringsdepartementet. Driver nå egen virksomhet med styrearbeid som vesentligste arbeidsområde. 

NESTLEDER KETIL KONGLEVOLL (F. 1970)
Medlem av styret siden 2020. Utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Jobber nå med industrielt eierskap i Eviny. Styreerfaring fra bl.a. SFE, Småkraft og Agua Imara.

PER ARNE BJØRGE (F. 1950)
Medlem av styret siden 2016. Bachelor innen økonomi og administrasjon. Registrert revisoreksamen. Daglig leder i rådgivningsselskapet PAB Consulting. Styreerfaring fra finans, forsikring og industri.

NILS ARNE BAKKE (F. 1959)
Medlem av styret siden 2020. Han har en doktorgrad fra NTNU innenfor Industriell økonomi og bred toppledererfaring bl.a. som direktør for forretningsutvikling i Skagerak Energi, adm. dir. i Altibox og adm. dir. i Lyse fiberinvest. Er i dag professor i Digitaløkonomi og Teknologiledelse ved Høyskolen Kristiania. Styreleder i teknologiselskapene Jotta AS og BagId AS, og styremedlem i flere andre teknologiselskaper.

OLAV OSVOLL (f.1964)
Medlem av styret siden 2023. Han er konserndirektør for Fornybar i Eviny, og har vært ansatt i Eviny siden 2018. Osvoll er ingeniørutdannet innen bygg og anlegg, og har studert økonomi og administrasjon ved Trondheim Økonomiske Høyskole og hydrologi ved NTNU. Han har tidligere jobbet som produksjonssjef i Sunnfjord Energi. Osvoll har 16 år i ulike stillinger i NVE, og har vært rådgiver for Ministry of Energy and Water i Angola i tre år.

MAGNUS ERDAL (F. 1981)
Medlem av styret i perioden 2017-2019, samt fra 2021. Ansatt i konsernet siden 2005 og jobber som kundekonsulent i Tafjord Connect AS. Leder for NITO i TAFJORD.

PER OVE HJELME (F. 1979)
Medlem av styret siden 2015. Ansatt i konsernet siden 2001, p.t energimontør/energioperatør og teamleder for ressursgruppe i Tafjord Kraftproduksjon AS. Leder for EL og IT i TAFJORD.