Rapporter

Nøkkeltall 2021

Resultat før skatt; 414,5 mill. kr. Resultat etter skatt; 180,4 mill. kr. Inntekt 1 630,3 mill. kr. Egenkapital 1 930,8 mill. kr. Totalkapital 4 889,1 mill. kr.

Finanskalender

Vår finanskalender gir oversikt over når konsernet offentliggjør finansielle rapporter, tidspunkt for generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

Lån og obligasjonsavtaler

Her finner du informasjon om konsernets løpende lån og obligasjonsavtaler.

Børsmeldinger

Oslo Børs sitt meldingssystem NewsWeb inneholder alle børsmeldinger fra konsernet TAFJORD.

Finansielle rapporter

Konsernet offentliggjør sine finansielle rapporter to ganger årlig. Våre års- og delårsrapporter finner du her.

Finanskalender Lån og obligasjonsavtaler Børsmeldinger Finansielle rapporter