Finanskalender

Finanskalender 2018

Nedenfor finner du dato for offentliggjøring av konsernets finansielle rapporter, samt tidspunkt for generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

10.04.18: Årsberetning og årsregnskap for 2017

10.04.18: Årsrapport for 2017 

30.05.18: Ordinær generalforsamling

Ultimo juni: Utbetaling av utbytte

31.08.18: Halvårsrapport per 30. juni 2018