Finanskalender

Finanskalender 2023

Nedenfor finner du dato for offentliggjøring av konsernets finansielle rapporter, samt tidspunkt for generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

12.04.23: Årsrapport for 2022 

24.05.23: Ordinær generalforsamling

24.05.23: Eiermøte 1

31.05.23: Utbetaling av utbytte

31.08.23: Halvårsrapport 2023

13.12.23: Eiermøte 2