Finanskalender

Finanskalender 2021

Nedenfor finner du dato for offentliggjøring av konsernets finansielle rapporter, samt tidspunkt for generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

15.04.21: Årsrapport for 2020 

16.06.21: Ordinær generalforsamling

16.06.21: Eiermøte 1

23.06.21: Utbetaling av utbytte

31.08.21: Halvårsrapport 2021

08.12.21: Eiermøte 2