Finanskalender

Finanskalender 2019

Nedenfor finner du dato for offentliggjøring av konsernets finansielle rapporter, samt tidspunkt for generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

10.04.19: Årsberetning og årsregnskap for 2018

10.04.19: Årsrapport for 2018 

15.05.19: Ordinær generalforsamling

Ultimo juni: Utbetaling av utbytte

29.08.19: Halvårsrapport per 30. juni 2019