Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger

TAFJORD oppdaterer og offentliggjør Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger innen 30. juli hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i vår risikovurdering. Første rapport, for 2022, ble offentliggjort i juni 2023.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022