Søk om støtte

Søknadsfristene er 1. februar, 1. april, 1. juni og 1. september. Tilbakemeldingene på disse søknadene kan forventes innen en måned etter at søknadsfristen har gått ut. 

 

Hvem får støtte?

Vi skal støtte formål som etterlever verdier vi kan identifisere oss med, som underbygger konsernets profil og bidrar til at konsernet når sine øvrige mål. Spesielt skal vi bidra til at barn og unge får et godt og variert tilbud innen idrett og kultur.

Fra TAFJORD cup på Blindheim

Fra TAFJORD cup på Blindheim

Vår sponsorvirksomhet

Vår sponsorvirksomhet er rettet mot barn og unge innenfor idrett og kultur. Vi er også blant hovedsponsorene til AaFK og Ålesund-Sunnmøre Turistforening. 

Sponsormateriell

Vi har laget et utvalg av forskjellig sponsormateriell, som vi låner ut. 

TAFJORD og AaFK

Det skal være kjekt og interessant å bo i vår region og vi samarbeider med dem som gir lokalbefolkningen gode opplevelser. Derfor har vi også et samarbeid med Ålesunds Fotballklubb.

Disse mottok støtte

Her finner du en oversikt over de aller fleste som fikk innvilget støtte fra TAFJORD i fjor. 

Med TAFJORD som sponsor Hvem får støtte? Disse fikk støtte Sponsormateriell TAFJORD og AaFK