Med TAFJORD som sponsor

Alle frivillige og ikke-kommersielle lag og organisasjoner kan søke om sponsormidler fra TAFJORD. Vi prioriterer imidlertid de som har et tilbud innen idrett og kultur som engasjerer barn og unge i regionen vår.

Våre sponsormidler skal primært benyttes i kommunene Ålesund, Sula, Giske, Norddal, Stordal, Stranda, Sykkylven og Vestnes.

Som søker kan du be om sponsorstøtte eller annonsestøtte. Søknader på sponsorannonser opp til kr. 2000 behandles fortløpende. 

Søknadsfristene er 1. februar, 1. april, 1. juni og 1. september. Tilbakemeldingene på disse søknadene kan forventes innen en måned etter at søknadsfristen har gått ut.

Søknadsskjema

Fyll ut skjemaet under så fullstendig som mulig, slik at vi har best mulig grunnlag for å behandle søknaden.

  • Navn, telefonnummer, adresse og om mulig e-postadresse til kontaktperson
  • Kortfattet beskrivelse av prosjektet/tiltaket
  • Hvorfor akkurat dette prosjektet skal motta midler
  • Hvordan det er organisert og hvem som står bak
  • Plan for finansiering
  • Søkes det midler fra andre, i så fall hvem
  • Er søker kunde hos TAFJORD
  • Innsendt dokumentasjon kan returneres etter avtale

 

Felter merket med * må fylles ut. TAFJORD-kunder prioriteres ved tildeling.

Tilbake til hovedsiden for sponsing

Hva heter laget/organisasjonen som søker støtte
Foreningens/lagets bank-kontonummer
Foreningens/lagets e-postadresse
Foreningens/lagets adresse
Takk for søknaden