Hvem får støtte?

TAFJORD er en stor og lokal samfunnsaktør og vi mener at vi har et klart ansvart for å bidra til vekst og utvikling i det samfunnet vi er en del av.

Vi skal støtte formål som etterlever verdier vi kan identifisere oss med, som underbygger konsernets profil og som bidrar til at konsernet når sine øvrige mål. Spesielt skal vi bidra til at barn og unge får et godt og variert tilbud innen idrett og kultur. 

Som en rettesnor i dette arbeidet er det vedtatt et "Sponsormandat" som vi følger når vi behandler søknader om støtte.

I hovedsak sier mandatet at vi skal støtte frivillige og ikke-kommersielle tiltak innenfor idrett og kultur, rettet mot barn og unge i vår region. Vi skiller mellom tildeling av gavemidler, under ”TAFJORD Samfunnsengasjement” og vanlig sponsorvirksomhet. Alle tiltak, lag og organisasjoner som får støtte skal kunne offentliggjøres som positivt profilerende for Tafjord.

Selv om du som søker passer inn under de retningslinjer vi følger, så er det likevel ikke sikkert vi kan innvilge søknaden. Du vil uansett få en tilbakemelding fra oss og vi oppfordrer til å søke på nytt.