Lån og obligasjonsavtaler

Lån og obligasjonsavtaler

Nedenfor finner du informasjon om konsernets løpende lån og obligasjonsavtaler. For ytterligere informasjon om fremmedkapital vises det til omtale i konsernets årsrapport.

 

ISIN: NO0010868789

21.11.2019 - FRN Tafjord Kraft AS senior usikret åpent obligasjonslån 2019/2022

Låneavtale NO0010868789

Lånebeskrivelse NO0010868789

 

ISIN: NO0010826720

28.06.2018 - FRN Tafjord Kraft AS senior usikret åpent obligasjonslån 2018/2021

Låneavtale NO0010826720 

Lånebeskrivelse NO0010826720

 

ISIN: NO0010799588

30.06.2017 – 3,05 % Tafjord Kraft AS usikret obligasjonslån 2017/2023

Låneavtale NO0010799588

Lånebeskrivelse NO0010799588