Lån og obligasjonsavtaler

Lån og obligasjonsavtaler

Nedenfor finner du informasjon om konsernets løpende lån og obligasjonsavtaler. For ytterligere informasjon om fremmedkapital vises det til omtale i konsernets årsrapport.

 

ISIN: NO0010826720

28.06.2018 - FRN Tafjord Kraft AS senior usikret åpent obligasjonslån 2018/2021

Låneavtale NO0010826720 

Lånebeskrivelse NO0010826720

 

ISIN: NO0010799588

30.06.2017 – 3,05 % Tafjord Kraft AS usikret obligasjonslån 2017/2023

Låneavtale NO0010799588

Lånebeskrivelse NO0010799588

 

ISIN: NO0010740400

15.06.2015 - FRN Tafjord Kraft AS usikret obligasjonslån 2015/2020

Obligasjonsavtale

Lånebeskrivelse 10740400