Eiere og utbytte

Våre eiere

TAFJORD har følgende eierstruktur:

Ålesund kommune - 52,61%

Eviny AS - 43,11%

Fjord kommune - 4,28%

Eierkommunikasjon

 

Utbytte

Følgende prinsipper ligger til grunn for utbyttepolitikken:

  • Utbyttet er resultatavhengig
  • Utbyttegrunnlaget er konsolidert årsresultat fratrukket ekstraordinære inntekter
  • Utdelingsgraden er 1/3 av utbyttegrunnlaget.

Betalt utbytte til eierne i Tafjord Kraft AS:

2022: 70,0 mill. kr

2021: 20,5 mill. kr

2020: 42,8 mill. kr

2019: 61,8 mill. kr

2018: 41,7 mill. kr

2017: 36,8 mill. kr

2016: 29,0 mill. kr

2015: 40,0 mill. kr

2014: 88,3 mill. kr

2013: 87,5 mill. kr

2012: 76,2 mill. kr

 

Valgkomite

Tafjord Kraft AS har følgende medlemmer i valgkomiteen:

Leder Turid Hanken - 95026086

Øystein Tvedt - mobil 47054973

Anne Marit Steen - mobil 90919579

 

Generalforsamling

Nedenfor finner du innkallinger og protokoller relatert til Generalforsamling i konsernet de siste årene.

Ordinær generalforsamling 25. mai 2022:

Protokoll

Møtebok

Innkalling

 

Ekstraordinær generalforsamling 16. mars 2022:

Protokoll

Møtebok

InnkallingOrdinær generalforsamling 16. juni 2021:

Protokoll

Innkalling

Endring i møtedato

Møtebok

 

Ordinær generalforsamling 27. mai 2020:

Protokoll

Innkalling

Møtebok

 

Ekstraordinær generalforsamling 28. februar 2020:

Protokoll

Møtebok

Innkalling

 

Ordinær generalforsamling 15. mai 2019:

Protokoll

Innkalling

 

Ordinær generalforsamling 30. mai 2018:

Protokoll

Innkalling

 

Ordinær generalforsamling 30. mai 2017:

Protokoll

Innkalling

 

Ekstraordinær generalforsamling 20. september 2016:

Protokoll

Innkalling

 

Ordinær generalforsamling 17. juni 2016:

Protokoll

Innkalling

 

Ordinær generalforsamling 12. juni 2015:

Protokoll

Innkalling

 

Ordinær generalforsamling 13. juni 2014:

Protokoll

Innkalling med vedlegg

 

Ekstraordinær generalforsamling 20. desember 2013:

Protokoll

Innkalling med vedlegg

 

Ekstraordinær generalforsamling uten møte 21. oktober 2013:

Protokoll

Innkalling med vedlegg 

 

Ordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS ble avholdt torsdag 6. juni 2013:

Protokoll

Saksdokument