Telekom

Der ingen skulle tru
Der ingen skulle tru ...
På gårdsbruket langs fjellskrenten og i fyrtårnet på den ytterste holme. For menneskene her betyr det mye at de har fiber og at de alltid kan stole på at dette fungerer.
Høy fart og stor kapasitet
Nettkapasitet er viktigere enn noen gang. Som TAFJORD -kunde har du en egen fiberkabel inn til boligen din. Dette betyr at du slipper å dele kapasiteten med naboen, har samme fart i både opp- og nedlasting og får stabilt nett hele døgnet.