Fjernvarme

Miljøvennlig og effektivt

Med fjernvarme utnytter man energi som ellers ville gått til spille. Vannbåren varme er miljøvennlig og effektivt, og skaper et godt inneklima.

Med et nettverk på mer enn 44 kilometer med fjernvarmerør, dekker fjernvarme fra Grautneset i dag mer enn 25% av Ålesunds behov for oppvarming. Det betyr oppvarming tilsvarende behovet til 9.500 husstander.

Systemet er utelukkende drevet av gjenvunnet varme fra energigjenvinningsanlegget, energi som ellers ville gått til spille. Ledningsnettet gir en trygg og sikker varmeforsyning til private og offentlige kunder, deriblant kritiske samfunnsfunksjoner som sykehus og sykehjem.

Produksjon av strøm og varme ved forbrenning av restavfall er en løsning som gir en ressursutnyttelse helt opp mot 100%.


Fjernvarmenettet, som er under stadig utbygging, strekker seg fra Fremmerholen i øst til Steinvågsundet i vest.