Naturlig nav

Grautneset

Grautneset er et naturlig nav i avfallshåndteringen på Nordvestlandet. Årlig tar anlegget imot nærmere 100.000 tonn avfall - og omgjør det til fornybar energi.

Vårt anlegg for energigjenvinning på Grautneset er ett av 18 norske energigjenvinningsanlegg, og er helt sentral i håndteringen av avfall på Nordvestlandet.

Her tar vi imot restavfall fra hele regionen, med et årlig volum på nærmere 100.000 tonn. Restavfall, det som er krevende eller umulig å gjenvinne, er nemlig en viktig ressurs. Fire tonn restavfall gir faktisk llike mye energi som ett tonn olje.

På Grautneset håndterer vi avfallet på en trygg og miljøvennlig måte, uten påvirkning på det ytre miljø. Resultatet er miljøvennlig og klimanøytral energi. Det er kun ved forbrenning at man oppnår å fjerne støvpartikler, dioksiner, svovel og slatsyre - og fjerne dette fra kretsløpet. På Grautneset tar vi 99,8% av alle tungmetaller ut av kretsløpet.

Resultatet er kortreist avfalllshåndtering i regionen, og produksjon av fornybar energi - helt uten utslipp!