Fra avfall til energi

Produksjonsprosessen

Ved anlegget på Grautneset tar vi mot restavfall fra hele fylket. I snitt leverer 70 biler avfall til oss hver eneste dag - året gjennom. Vi omgjør avfallet til energi.

Energigjenvinningsanlegget i Breivika i Ålesund er et naturlig nav i avfallshåndteringen på Nordvestlandet. Årlig tar vi imot nærmere 100.000 tonn avfall ved anlegget - og omgjør det til fornybar energi. Her kan du se hvordan prosessen er.

Energigjenvinningsprosessen.gif

Energigjenvinningsprosessen