ISO 14001

Miljøfokus

Kravene til energigjenvinning ved forbrenning er strengt regulert. Vi er ISO 14001-sertifiserte og vi har som mål å holde utslippene 50% lavere enn pålagte myndighetskrav.

Hos oss jobber vi kontinuerlig for å sikre god og effektiv drift, spesielt med fokus på overvåking av utslippsnivåer.

Vi ble ISO 14001-sertifisert i 2010 for mottak, forbrenning og produksjon av fjernvarme og strøm, og har spesielt fokus på å holde de svært strenge kravene rundt utslipp så lave som mulig.

Energigjenvinningsanlegget på Grautneset ble også, som det første i landet, sertifisert etter standarden NS:EN ISO 14001:2015 i november 2016. Vi ble resertifisere i 2019 og i 2022.

Vi er også sertifisert etter NS:EN ISO 9001:2015 kvalitetsstyring og energiledelse NS:EN ISO 50001:2018.