Mangler bildefil...

Fiber bedrift

Dataveksten for norske bedrifter er enorm og kapasiteten må ligge i forkant av behovene - fiber er svaret på denne utfordringen.
Mangler bildefil...

Strøm bedrift

Her finner du det riktige strømproduktet for din bedrift

Mangler bildefil...

Fjernvarme

Tafjord Kraftvarme sørger for kontinuerlig utbygging av fjernvarmenettet i Ålesundsområdet.
Mangler bildefil...

Avfallshåndtering

På Grautneset tas det i mot avfall fra bedriftskunder og interkommunale renovasjonsselskap. Kundene er lokalisert i hele fylket.