Logo og visuell profil

Utviklingen av vår visuelle identitet har utgangspunkt i vår posisjon som et ledende energikonsern på nordvestlandet, og vår stolte tradisjon for pionervirksomhet gjennom 100 år.

Vår visuelle profil

Konsernets profilmanual gir en innføring i bruk og forvaltning av TAFJORDs visuelle identitet.

Retningsllinjene skal sikre at bruk og presentasjon av vår visuelle identitet skjer på en ensartet og konsekvent måte, i tråd med de tanker og ideer som ligger til grunn for uttrykket.

Kommunikasjonsavdelingen kan kontaktes dersom du har behov for avklaring i forhold til de retningslinjer profilmanualen gir.

Profilmanual

 

Konsernets logo

Logoen er vårt viktigste visuelle uttrykk og skal som hovedregel gjengis i farger.

Konsernets logo utgjør en fast enhet bestående av to elementer, med innbyrdes faste forhold.

Nedenfor finner du vår logo i stående og liggende format i farger, samt sort og hvitt.

 

 

TAFJORD logo stående, farger

 

 

TAFJORD logo liggende, farger

 

Til produksjon

Logoer i .ai-format:

TAFJORD logo stående, farger

TAFJORD logo stående, hvit

TAFJORD logo stående, sort

TAFJORD logo liggende, farge

TAFJORD logo liggende, hvit

TAFJORD logo liggende, sort

Logoer i .eps-format:

TAFJORD logo stående, farger

TAFJORD logo stående, hvit

TAFJORD logo stående, sort

TAFJORD logo liggende, farger

TAFJORD logo liggende, hvit

TAFJORD logo liggende, sort

Kommunikasjonsavdelingen kan kontaktes dersom du har behov for andre formater av konsernets logo.