10 år med Tafjord EnergiArena!

I år er det 10 år siden vi startet opp med Tafjord EnergiArena. På denne tiden har et hundretall bedrifter til sammen spart 150 millioner kroner i energikostnader gjennom programmet! 

Det startet med et samarbeid med Haram næringslag, der resultatet ble hele 25% besparelse blant bedriftene. Videre ble det dannet et nettverk i Sykkylven der de store møbelprodusentene er representert gjennom næringslaget. Senere har det blitt to nettverk i Ålesund og enda et nytt nettverk på nordre Sunnmøre. 

Strømleverandør med fokus på miljø
- Mange undrer seg nok over hvorfor TAFJORD er interessert i å hjelpe kundene med å spare strøm, forteller leder i Strøm bedrift i TAFJORD, Camilla Blom. - Faktisk ser vi på dette som en av våre viktigste oppgaver. Både for å sikre oss fornøyde, gode kunder, men også med tanke på miljøet. Tafjord EnergiArena er vårt bidrag til miljøet og et bærekraftig forbruk.

Med Energiråd som solid samarbeidspartner
Energiråd i Ålesund har vært vår samarbeidspartner i programmet helt fra starten. Daglig leder Harald Lillebø mener absolutt alle bedrifter vil ha stor nytte av å delta i Tafjord Energi Arena. - Når vi har gjennomganger ute hos bedriftene finner vi alltid en rekke gode forbedringstiltak som kan effektivisere energibruken, forteller han. - Det er helt klart energiledelse, med økt fokus på energibruk i det daglige som er det mest lønnsomme tiltaket i programmet. De bedriftene som har greid å skape engasjement om energibruk på jobb er de som lykkes aller best. 

Det er mange muligheter for lønnsomme energibesparelser i industrien. Belysning med overgang til ny LED-teknologi er kanskje det tiltaket som flest har gjennomført. Bruk av varmepumpe både i bygg og prosess kommer også ofte opp som aktuelt tiltak. Ellers er effektivisering og gjenvinning av ulike typer avsug ofte svært gode forbedringstiltak. 

Tafjord EnergiArena inn i fremtiden
- Aktivitet skaper aktivitet, sier Camilla Blom. - Når man har begynt å engasjere seg og arbeide innenfor et slikt felt, oppdager man stadig nye muligheter. Ny teknologi innen digitalisering vil bli stadig viktigere fremover for å automatisere mange av de manuelle prosessene for energistyring som vi har i dag. Her er det bare å henge på videre, avslutter hun. 

Vil du vite mer om Tafjord EnergiArena? Ta kontakt.