Herd i manges hjerter

Visste du at vi støtter klubben i ditt hjerte når du bestiller internett og TV fra oss? Sportsklubben Herd er en av klubbene som har mange gode støttespillere, og hittil i år har de fått utbetalt 91.250 kroner nettopp på grunn av dette!

I TAFJORD er vi opptatt å ta vare på lokalsamfunnet vårt. Derfor bidrar vi til det lokale idrettslaget, foreningen eller korpset du ønsker å støtte. Nå gir vi i tillegg 250 kroner til det laget du ønsker, når du fornyer eller inngår avtale om internett og TV hos oss. Dette har Sportsklubben Herd virkelig hatt glede av.

Aktivitet etter skoletid
Markedssjef Scott Fellows i Herd lover at pengene de har fått via sine støttespillere kommer svært god med. De vel 90.000 kronene de har mottatt så langt skal brukes til å forbedre aktivitetstilbudet enda mer.

I tillegg til treninger for alle de 650 aktive medlemmene, er Akademiet og Fotballfritidsordningen (FFO) to svært populære aktiviteter i Sportsklubben Herd.

- FFO er et flott og veldig populært tilbud både for barna og foreldrene deres. Tilbud for de yngste medlemmene etter skoletid, der de blir hentet med buss fra skolen og kjørt til klubbhuset ved Moa. Her får de mat og gjort litt lekser før det bærer ut på fotballbanen. Det fine er at barna som deltar her slipper å gå hjem til et tomt hus og en PC-skjerm. De får i stedet være i fysisk aktivitet i trygge rammer, sier Scott.

Han forteller oss også om at Akademiet er et tilbud til de som er litt eldre, mellom 10 og 14 år.

- Dette er rett og slett et tilbud om ekstratrening etter skoletid for de som ønsker å trene mer, sier han.

Alt henger sammen
Ønsker du å bidra til din klubb på denne måten? Ved å bestille TV- og internettpakken vår får du velge en klubb, korps, kor, eller organisasjon som får 250 kroner fra oss. Dette gjelder også forlengelse av eksisterende avtale. Bestill her