Herd i manges hjerter

Visste du at vi støtter klubben i ditt hjerte når du bestiller internett og TV fra oss? Sportsklubben Herd er en av klubbene som har mange gode støttespillere, og hittil i år har de fått utbetalt 97.250 kroner nettopp på grunn av dette!

Inkludering og utjevning av forskjeller

- Det har skjedd mye i Sportsklubben Herd den siste tiden forteller markedssjef i Herd, Marius Ødegaard. Vi har gått over til en Islandsk/Nederlandsk modell hvor vi ansetter kvalifiserte trenere på alle lag fra 9 år og oppover. Målet er et likt produkt for alle som utjevner forskjellene og er mer klubbstyrt.

- For å sikre at ingen slutter på fotball av økonomiske årsaker har vi også opprettet et inkluderingsfond vi kaller «Herd for alle». Denne støtten som vi mottar fra Tafjord-andelen vil gå direkte inn til Inkluderingsfondet, så dette er et veldig kjærkomment bidrag, sier Marius. 

Alt henger sammen

TAFJORD er vi opptatt å ta vare på lokalsamfunnet vårt. Derfor bidrar vi til det lokale idrettslaget, foreningen eller korpset du ønsker å støtte. Med Tafjord-andelen gir vi i tillegg 250 kroner til det laget du ønsker, når du fornyer eller inngår avtale om TV- og internettpakken hos oss.

Ønsker du å bidra til din klubb på denne måten? Ved å bestille TV- og internettpakken vår får du velge en klubb, korps, kor, eller organisasjon som får 250 kroner fra oss. Dette gjelder også forlengelse av eksisterende avtale. Bestill her