Planlegger felles satsing innen strømsalg

De tre energikonsernene TAFJORD, SFE og Tussa planlegger et felles selskap for strømsalg til privat- og bedriftsmarkedet i regionen.  

Selskapene er lokaliserte i Ålesund, Sandane og Ørsta. Konsernsjefene i TAFJORD, SFE og Tussa har stor tro på det regionale samarbeidet, og mener det vil komme både selskapene, kundene og eierne til gode.

 - Vi er tre sterke, lokale merkevarer som nå skal samarbeide tett. En felles satsing innen strømsalg legger til rette for god kundeservice, konkurransedyktige priser og økt lønnsomhet. Samtidig ser vi store fordeler med å få et sterkere fag- og kompetansemiljø slik at vi kan utvikle framtidsrettede produkter og tjenester. Målet er å øke merverdien for kundene våre.

Sterk lokal forankring
Å fremdeles ha sterk lokal forankring er en viktig del av strategien, og de tre lokale merkenavnene vil bestå. 

- Selv om vi nå planlegger et regionalt samarbeid, vil det være like viktig som før å være til stede i lokalsamfunnene våre, både med kundeservice og arbeidsplasser. Kundene skal fremdeles vite hvor de finner oss, sier konsernsjefene.

Det er konsernene sine selskaper som driver med salg av strøm til privat- og bedriftsmarkedet som nå skal samarbeide. Dette er selskapene Tafjord Marked, SFE Kraft og Tussa-24. De resterende selskapene i de tre konsernene er ikke omfattet av samarbeidet og vil fortsette driften som før.