I Tafjordfjella er det flere vann som er regulert som følge av kraftverksutbygging. I vintersesongen kan dette føre til utrygg is på flere vann og i noen elvestrekninger. Ved inntak til og utløp fra kraftstasjoner og overføringstunneler kan det være dårligere is enn normalt pga. økt vannhastighet. Langs vannkanten/i strandsona vil det kunne oppstå oppsprekking av is pga. store endringer i vannstanden gjennom vinteren.

I noen elvestrekninger blir det tappet vann, noe som kan føre til at elvene blir åpne tidligere på våren enn uregulerte elvestrekninger.

 

På nettsiden iskart.no er det en oppdatert oversikt over hvilke områder som kan få svekka is som følge av kraftverksutbygging. Dersom du skal på tur i Tafjordfjella i løpet av vinteren og våren oppfordrer vi deg til å sjekke om det er fare for svekka is der du skal ferdes.