Mobildekningen i Tafjordfjella er ikke av det beste slaget. For å lette arbeidshverdagen for de som jobber på reguleringsanleggene i fjellet, jobber Tafjord Kraftproduksjon med å få på plass trådløst nett.

- Vi har satset på dette fordi det vil gi en betydelig lettere arbeidshverdag for alle ansatte i selskapet, sier kraftverksjef Svein Gunnar Remme. - På samme tid vil dette også lette digitaliseringsarbeidet på reguleringsanleggene i fjellet.

Dette kommer selvfølgelig også fjellvandrere til gode. Fagerbotn fikk åpent internett til alle i sommer, Slettdalshytten kommer tidlig i høst og ved hyttene i Via, Viksvatn og Brusebotn kommer etter hvert.

- Det åpne nettet heter "Tafjord internett til alle" og blir tilgjengelig for alle som ferdes i fjellet. Det vil etter hvert bli hengt opp informasjon på hyttene der dette er tilgjengelig, forteller Svein Gunnar.