Dette er fiber
Fremtiden er digital

Vårt digitale bruksmønster forandrer seg parallelt med at stadig flere tjenester, som krever mer og mer av internettoppkoblingen, kommer til.

Strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo og Viaplay har kommet for å bli. Det samme gjelder tilsvarende tjenester innen musikk og skylagringstjenester som Dropbox, iCloud og Google Drive. Og da har ikke vi begynt å snakke om Facebook, Snapchat og andre sosiale kanaler som i stadig større grad implementerer video i sine plattformer.

Felles er at de krever stadig mer av husstandens internettoppkobling. Flere er koblet på til enhver tid, og stad mer av datatrafikken går begge veier.

TAFJORDs fibersatsing

I 2011 tok TAFJORD en strategisk beslutning om å satse for fullt på fiber, og å fase ut XDSL-fasen. Like høy opp- og nedlastinghastighet er essensielt når stadig flere tjenester blir nettbasert, og stadig flere brukere knytter seg til husstandens internettoppkobling.

Asynkron vs. synkron internett

Teknologien som brukes av kabel-TV-leverandørene og XDSL-leverandørene, via telefonnettet, er asynkron. Dette betyr at det er satt av betydelig mer kapasitet til nedlastingshastigheter enn opplastingshastighet. Ypperlig om man laster ned mer enn man laster opp. Slik man gjorde før. Men vil dette holde i fremtiden?

Oppstrømshastigheten har blitt en viktig del av bredbåndstilbudet, en tendens som har forsterket seg over de siste årene. Dette ser man også på Norsk mediebarometers statistikker: I 2016 hadde 97% av alle husstander internett og 89% av befolkningen hadde sin egen smarttelefon.

 

Definisjon av fiber Wikipedia

Da signalet som sendes gjennom fiberkabelen består av lys, vil ikke signalet bli forstyrret av nærliggende kabler eller miljøet rundt slik som ordinære elektriske signalkabler. Man kan derfor oppnå høyere hastigheter og bedre stabilitet over vesentlig lengre distanser enn ved bruk av kabler med metallkjerne. Av disse grunner er derfor fiberoptiske kabler nær enerådende når det bygges nye nett i dag.