Handel med ringvirkninger

Devoldfabrikken. Foto: Peder Otto Dybvik

Devoldfabrikken. Foto: Peder Otto Dybvik

2020 ble ikke helt som vi så for oss og heldigvis er året historie. Vaksine er på vei, og fremtiden ser lysere ut. Vi håper at det fremdeles er fokus på å handle nærområdet. Å handle der du bor er så bra, for det skaper lokale ringvirkninger.

Å handle lokalt skaper positivitet. Du støtter opp om det som skjer i nærmiljøet ditt og bidrar til at lokale bedrifter som selger produkter og tjenester som du og lokalsamfunnet trenger også er her i fremtiden. Et sterkt lokalt næringsliv skaper trygge arbeidsplasser og gode inntekter - nøkkelen til trivsel og vekst i ethvert samfunn.

Handle lokalt når du kan
I 2019 bidro vi i TAFJORD med 630 millioner til lokalsamfunnet rundt oss. Takket være kundene våre bidrar dette til positive lokale ringvirkninger i lokalsamfunnet som barnehager, skoler og helsefremmede tiltak som ballbinger, turstier og tufteparker, for å nevne noe. 

I tillegg skaper vi kjøpekraft. I fjor handlet TAFJORD og alle våre ansatte varer og tjenester fra lokale bedrifter for til sammen 360 millioner. Det betyr noe for både oss og de som driver virksomhet her. 

Samtidig er vi opptatt av at Sunnmøre skal være et godt sted å vokse opp, jobbe og bo. Derfor støtter vi også økonomisk gode samfunnsnyttige formål i nabolaget vårt. Spesielt er det viktig for oss å bidra til at barn og unge her på Sunnmøre får et variert og godt fritidstilbud.

10 gode grunner for å handle lokalt

  1. Styrker det lokale næringslivet
  2. Sikrer arbeidsplasser og skaper nye
  3. Støtter indirekte lokal idrett og kultur
  4. Skaper lokal vekst og økt mangfold nærmiljøet
  5. Gjør nærmiljøet ditt attraktivt og trivelig
  6. Det er miljøvennlig
  7. Sikrer kommunen din kjærkomne inntekter
  8. Du kan se og prøve varen din før du kjøper den
  9. Du er garantert å treffe folk på gaten
  10. Det gir en god følelse

Lokal grasrotstrøm
Med strømavtalen Tafjord Samspill får du ikke bare kortreist, fornybar strøm fra vannkraft i nærområdet. Du kan samtidig bli en støttespiller for klubben eller foreningen som står ditt hjerte nærmest. Smart? Bare se her! 

Tafjord andelen
Som fiberkunde kan du også bidra til til at dine favoritter får sin del av kaka. Med Tafjord andelen er gir vi 250 kroner til det lokale idrettslaget, korpset eller foreningen du ønsker å støtte når du bestiller TV- og internettpakken vår. Se mer om dette her.