Levering av fibertjenester

 

Vi har to entreprenører som bygger ut og kobler opp alle kundene til fibernettet vårt. Har du spørsmål om når du blir koblet til, kontakt disse:

ELTEL
Bygger ut Sjøholt, Brattvåg og Skodje
Kontaktinformasjon:
Silje.Simlenes@eltelnetworks.no

ONECO
Bygger ut alle de resterende områdene
Kontaktinformasjon:
Tlf. 91502121