Levering av fibertjenester

 

Vi har tre entreprenører som bygger ut og kobler opp alle kundene til fibernettet vårt.

ELTEL

ONECO

BKK ENOTEK