Pengegave til Røde Kors i Ålesund

- At TAFJORD sine kunder så langt i år har støttet oss med 40.250 kroner, er helt fantastisk. Disse midlene kommer godt med og skal brukes til et enda bedre aktivitetstilbud, sier Simon Johnsen som er leder for hjelpekorpset.

Bakgrunnen for denne gaven er at konsernet gir 250 kroner til et lag eller en organisasjon hver gang en kunde inngår avtale om kjøp eller fornyelse av avtale om internett og TV. Det spesielle er at det er kunden selv som velger hvem som skal få denne gaven.

Store summer

- Vi snakker om ganske store summer i løpet av året, og det er opp til kundene våre hvem som får denne støtten. At såpass mange har valgt at vi skal gi penger til Røde Kors i Ålesund, syns vi er kjempebra, sier salgssjef Rune Dalsbø i Tafjord Connect.

Ålesund Røde Kors, som er en lokalforening med 200 medlemmer og mange ulike aktiviteter, har virkelig glede av denne ordningen.

- Vi har grupper som hjelpekorps, omsorg og Barnas Røde Kors (BARK). De fleste tenker nok på Røde Korps og hjelpekorpset, da det er det de ser i media, men vi er mye mer enn det, forteller Simon Johnsen.

Omsorg for eldre og enslige

Terje Waksvik i Røde Kors, forteller at de setter ekstra stor pris på denne gaven i dagens situasjon der koronapandemien medfører mange restriksjoner.

- Vi har som de fleste andre lag og foreninger, kuttet ned på tilbudet vårt.  Dette er et fantastisk tiltak og det er gøy at så mange av TAFJORD sine kunder har valgt å støtte oss, sier han.

Kollega Torunn Hole påpeker at Røde Kors også er aktive innen omsorg, og at de blant annet er opptatt av å besøke eldre og enslige.

- Dette er et viktig tiltak i disse tider, når mange eldre gjerne sitter ensomme og ikke føler at de kan bevege seg ut i sosiale sammenhenger. Vi håper derfor at folk vil fortsette å benytte seg av det tilbudet TAFJORD gir og støtte oss også fremover, sier hun.

Alt henger sammen

Ønsker du å bidra til din klubb på denne måten? Ved å bestille vår TV- og internettpakke får du velge en klubb, korps, kor, eller organisasjon som får 250 kroner fra oss. Dette gjelder også forlengelse av eksisterende avtale. Bestill her

Torunn Hole, Simon Johnsen og Terje Waksvik har så langt i år mottatt kr 40.250 i gave fra TAFJORD. Det er konsernets kunder som har bestemt at Røde Kors i Ålesund skal få denne støtten.

Torunn Hole, Simon Johnsen og Terje Waksvik har så langt i år mottatt kr 40.250 i gave fra TAFJORD. Det er konsernets kunder som har bestemt at Røde Kors i Ålesund skal få denne støtten.