Sikrer drift og samfunnskritisk infrastruktur

 

Lokalsamfunnet vårt er ekstra sårbart nå og ingen av oss vet hvordan koronapandemien vil utvikle seg, eller hvor lenge den vil vare. TAFJORD er i en beredskapssituasjon og har satt i gang en rekke tiltak for å hindre spredning av smitte og sikre samfunnskritisk infrastruktur og stabil drift av kraftproduksjonen, internett, forbrenning av avfall og fjernvarme.

Samfunnet vårt er nå helt avhengig av kraftproduksjonen opprettholdes og at internett er tilgjengelig og stabilt. Dette gjelder både for bedriftene i lokalsamfunnene våre og for oss som bor her. Like viktig er det at vi kontinuerlig kan forbrenne og med det fjerne giftig og smittefarlig avfall fra kretsløpet, samt sikre leveransen av fjernvarme i Ålesund. Derfor gjør vi alt vi kan for å hindre smitte blant våre medarbeidere.

Hjemmekontor og stengte dører

Alle ansatte i konsernet som har mulighet til det, arbeider nå fra hjemmekontor. Noen medarbeidere må likevel være på arbeidsplassen sin som før for å opprettholde driften i anleggene våre. For å sikre dette over tid har vi satt inn ekstra tiltak for å skjerme nøkkelpersoner, de medarbeiderne som vi er helt avhengige for å holde hjulene i gang. Det holdes god avstand mellom alle ansatte som er på arbeidsplassen og det er sterkt fokus på hygiene og renhold. Vi unngår også fysiske møter og benytter telefon, epost og videomøter til diskusjoner og avklaringer.

For å hindre spredning av smitte er inngangsdørene ved alle anleggene våre stengt. Dette gjelder også for hovedkontoret i Ålesund. Ved Energigjenvinningsanlegget tar vi likevel imot avfallsbilene, og det vil vi fortsette med. Dette for at vi også i tiden fremover skal få destruert smittefarlig avfall og avfall vi må få ut av kretsløpet ved forbrenning.

Tett på - på god avstand

Vi er likevel her for å hjelpe dem som trenger det, om enn på armlengdes avstand. Våre kunder kan nå oss på telefon 70 10 00 00, på epost eller via vårt kontaktskjema. I tillegg er det mulig å «ta en prat» med oss på facebook. De som har behov for å bytte utstyr, må gjerne kontakte oss slik at vi får avtalt hvordan dette kan gjennomføres.

Vi håper på forståelse for at våre medarbeidere ikke lenger kan komme på hjemmebesøk for å bistå kunder, men vi gjør alt vi kan for å hjelpe via telefon. Vi gjør også det vi kan for å koble opp nye fiberkunder, men enkelte av våre fiberentreprenører har meldt at de ikke lenger foretar hjemmebesøk av hensyn til egen beredskap. De entreprenørene som fortsatt utfører hjemmebesøk har innført strenge forholdsregler og rutiner som montørene skal følge for å ivareta kundens og egen helse.

Planlegger på lang sikt

Som ansvarlig for samfunnskritisk infrastruktur, som nå er viktigere enn noen gang, er TAFJORD i en beredskapssituasjon. Vi forbereder oss også på at dette kan bli en langvarig situasjon og legger planer for å sikre at vi også fremover greier å holde vår samfunnskritiske infrastruktur i drift; kraftproduksjon, internett, forbrenning av avfall og fjernvarme.