Hva er AvtaleGiro?

Regningen betales automatisk, du får kun en kopi til orientering. 

  • Du vil få en kopi av fakturaen før forfall, med beløp og spesifikasjoner. 

  • Banken sørger for at regningen blir betalt automatisk på riktig dato.

  • Du har mulighet til å stoppe betalingen ved å ta kontakt med banken.
  • Avtalegiro er en avtale mellom deg og banken din. Det er ikke mulig for oss å opprette, endre eller avslutte en Avtalegiro på dine vegne.

  • Vær oppmerksom på at dersom du kun har Avtalegiro, vil vi fortsatt sende deg kopi av fakturaen i posten. Det vil da påløpe et gebyr som for andre papirfaktura. Om du vil unngår dette må du bestille eFaktura i nettbanken din.