Hvorfor får jeg betalingspåminnelse når faktura er betalt?

Fakturaen er ikke registrert innbetalt i vårt system den datoen betalingspåminnelse er produsert. Dersom innbetaling har skjedd nylig, kan innbetaling og varsel ha gått omhverandre. Hvis du er usikker, kan du ta kontakt med vårt kundesenter.