Tilbyr vi elektronisk faktura (EHF) til bedrifter?

Vi benytter standarden Elektronisk Handels Format (EHF) som gjør det enkelt å sende og motta elektroniske fakturaer. Elektronisk faktura er en forsendelse av datafil i standard format til mottaker. Innholdet i formatet dekker regnskapsloven krav.

Les mer om hvordan ta i bruk EHF her