Fakturaforklaring

Enklere faktura

Under forklarer vi hva fakturaen inneholder.

Forsiden

Oversiktlig og greit

 1. Betalingsfrist
  Fakturaen må betales innen denne dato. Det vil påløpe forsinkelsesrente etter denne dato.
 2. KID-nummer
  KID må alltid oppgis ved betaling for å identifisere hvilken faktura du betaler.
 3. Å betale
  Det du skal betale. Beløpet er ­spesifisert på baksiden.
 4. eFaktura- og avtalegiroreferanse
  Benytt denne informasjon om du skal opprette eFaktura eller Avtale­giro.
Baksiden

På den andre siden, alle dine detaljer

 1. Måleropplysninger


  MålepunktID
  : Den unike identifiseringen av ditt elektriske anlegg. MålepunktID har en felles nasjonal standard som gjør at informasjon kan overføres mellom selskap uten feil, som for eksempel ved bytte av strømleverandør.

  Antatt årsforbruk
  : Netteier beregner
  hvor mye du strøm du vil bruke på et år ut i fra tidligere avlesninger. Denne vil først være ganske riktig når du har bodd i boligen en stund.

  Produkt
  : Viser hvilken strømavtale du har.
 2. Forbruksgraf

  Søylediagrammet viser forbruket i år og i fjor. Dette er basert på automatisk eller manuell avlesning til nettselskapet. Om du ikke har automatisk måleravlesning, og ikke har levert avlesning, vil målerstand bli beregnet/stipulert.
 3. Forbruk

  Viser forbruket ditt i kWh i denne perioden.
 4. Avlesningsmåte

  Avlesningsmåte er hvordan avlesningen har blitt registrert. Ved auto­matisk måleravlesning vil det stå “Avlest “. Om målerstand ikke har blitt registrert, vil det bli beregnet en stand ut fra antatt årsforbruk og tidligere forbruk på måleren. Da står det “Beregnet”.
 5. Målerstand

  Målerstand ved forrige avlesning og målerstand ved denne avlesning. Differansen gir forbruket ditt i denne perioden.
 6. Målernummer

  Dette nummeret er det som står på måleren din hjemme i sikringsskapet.
 7. Kraft

  Spesifikasjon på strømpris og forbruk i angitt periode.
 8. Nettleie

  Tafjord Marked AS fakturerer nettleien på vegne av nettselskapet. For opplysninger om nettleien, kontakt din lokale netteier.
 9. Internett og TV

  Om du har internett- og TV-løsning fra TAFJORD, og valgt å samle dette på samme faktura som strøm, vil spesifikasjon på dette stå her.

Kan vi hjelpe deg med noe annet?

Vi er her for å hjelpe deg

Ring 70 10 00 00
Kontaktskjema
Åpningstider Kundesenter
Mandag - Fredag
09:00 - 20:00
Lørdag
12:00 - 15:00
Åpningstider Resepsjon
Mandag - Fredag
08:00 - 15:30