De aller fleste problemer kan du faktisk løse selv

Hjelp med fiber abonnement og oppkobling

 

Mitt fiber abonnement

Her finner du informasjon om status på driften av fibernettet her.

For å melde flytting av ditt abonnement må du meddele dette skriftlig via vårt flytteskjema, eller ta kontakt med oss på telefon: 70 10 00 00.

Gå til våre flytteskjemaer

For å si opp fiberabonnementet ditt, må du melde dette skriftlig gjennom vårt oppsigelsesskjema, eller via telefon 70 10 00 00

Vær oppmerksom på eventuell bindingstid og de gjeldende vilkår for tjenesten.

Gå til oppsigelsesskjema

For å si opp bare TV-abonnementet ditt, må du meddele dette skriftlig via vårt oppsigelsesskjema, eller via telefon 70 10 00 00

Vær oppmerksom på eventuell bindingstid og de gjeldende vilkår for tjenesten.

Gå til oppsigelsesskjema

Du kan når som helt endre hastigheten i ditt fiberbredbånds abonnement, ved å logge inn på Min side.

Fiber og internett-tilkoblingen

Leverer fiberlinjen din den internetthastigheten du forventer?

Sjekk her: speedtest.net

Vi vil be deg gjøre følgende:

 1. Koble fra alt annet utstyr på lan siden, (router, switch, trådløst aksesspunkt o.l.).
 2. Deaktivere trådløs sender på hjemmesentralen.
 3. Koble 1. stk. pc direkte i Internett porten på hjemmesentralen med kort nettverkskabel av god kvalitet.
 4. Kontrollèr at det ikke kjøres båndbreddekrevende programmer på maskinen det testes med, (torrentprogrammer, spotify, eller lignende).
 5. Gå inn på hastighetstesten og ta minst 3 hastighetstester der,se link lengre nede.
 6. Om problemet vedvarer, forsøk å resette modem. (Stikk en spiss gjenstand inn i det lille hullet på baksiden av hjemmesentralen, og hold inne i 12 sekunder mens modemet er på.
  Gi så hjemmesentralen inntil 10 minutter på å laste konfigureringen og komme seg på nett på nytt).
 7. Ta nye hastighetstester, se link under
 8. Om problemet vedvarer, velg emne "hastighet" på skjemaet under og informer om følgende:
  Brukes det fildelingsprogrammer på linjen?
  Gjentar feilen seg og i så fall hvor ofte
  Brukes det annet utstyr enn vårt på linja, og i så fall hvilket?

Sjekke hastigheten din her

Forsøk å ta ut strømledningen på modem i minst 15 sekunder.

Om du likevel ikke får tilbake linjen kan du prøve følgende:
Koble en datamaskin direkte til vårt modem med kort nettverkskabel (under 5 m)

 Hvis dette ikke hjelper, forsøk en reset av fibermodemet ditt.

Slik nullstiller du  hjemmesentralen (fibermodemet)

Reset av hjemmesentralen din kan være lurt å utføre dersom du opplever problemer med en eller flere av våre tjenester.

For å resette din hjemmesentral må du benytte en spiss gjenstand (binders, nål, tannpirker eller lignende) og holde inne det lille resethullet på baksiden av fibermodemet i ca 10 sekunder.

Modemet vil da resette seg til fabrikkinnstillinger, og bruke ca 10 minutter på å starte opp igjen på nytt.

Utsendelse av store mengder spam skyldes vanligvis virusinfisert maskin på nettet. For å hindre spredning av dette stenger vi nettverk som er rammet, så snart det oppdages.

De som er rammet bør snarest kontrollere alle maskiner på nettverket med en oppdatert virusscanner, samt kontrollere at ingen andre har tilgang til nettet via f.eks. åpent trådløst nettverk.

Spam kan også skyldes misbruk av e-post eller proxy-server som ikke er tilstrekkelig sikret mot bruk av andre. Har du slike maskiner på nettet, kontrollerer du de også.

Når du mener at utsendelsen av e-post er stoppet, sender du oss en melding om dette, så åpner vi nettverket igjen.

Vi kan bridge hjemmesentralen slik at ditt internett-signal går utenom hjemmesentralen sin egen ruter/brannveggfunksjon. Aktivering av bridgemode kan gjøres på Min side.

Når bridge mode er aktivert kobles ethernetkabelen fra internett-porten på hjemmesentralen direkte til din egen ruter på wan/internett-port. Din egen ruter må så restartes/omstartes. 

Når hjemmesentralen står i bridgemode vil det trådløse nettverket bli slått av på denne. Etter bridging av hjemmesentralen vil internettlampen på denne lyse rødt.

Egen ruter skal kobles i port nærmest port som heter WAN på din hjemmesentral.

For å gjøre endringer på din hjemmesentral som for eksempel aktivering av bromodus gjøres dette via Min side.

 

Vegen videre for deg som venter på fiber

Planlegging
For å bygge ut fiber i et område er vi avhengig av at interessen er stor nok for at det skal kunne bygges ut. Når vi har mottatt tilstrekkelig antall bestillinger, starter planleggingen av føringsveier for fiberen slik at den kommer frem til alle som har bestilt. 

Utbygging
I denne fasen bygger vi den nødvendige infrastrukturen og fører fiberkabelen frem til din tomtegrense. Avhengig av hvor det er kabler fra før vil fiberlinjen enten graves ned eller henge sammen med strømkabelen i luft.

Egeninnsats
Avtalt egeninnsats må være utført før oppkobling finner sted. Du vil motta informasjon om tidsperiode og hvordan egeninnsatsen skal utføres. De som har strømkabelen strukket i luft, skal også ha fiberkabelen i luft, og trenger ikke utføre egeninnsats. 

Så snart egeninnsatsen er utført må du gi beskjed til utbygger. Deretter vil montøren ta kontakt for oppkobling. 

Montering og oppkobling
Den fysiske installasjonene i din bolig vil bli foretatt i denne fasen.
Montør kommer hjem til deg og installerer en hjemmesentral på avtalt sted i boligen. Fiberen vil da blåses gjennom fiberrørene og kobles opp til hjemmesentralen inne i boligen din. Når dette er gjort, er alt klart for å motta de bestilte produktene - internett, TV og telefoni.

Standard leveringstid er inntil 10 virkedager. Når abonnementet er overført og aktivert vil du motta en SMS med nettverksnavn og passord. Eventuelle TV-bokser kan hentes i resepsjonen hos oss, eller vi kan sende i posten.

Planlegging
Fiberen ligger allerede klar i tomtegrensa di. Du vil motta informasjon fra vår planavdeling på hvor fiberen ligger, og hvor du må legge fiberrøret fra. Se info under. 

Egeninnsats
Avtalt egeninnsats må være utført før oppkobling finner sted. Du vil motta informasjon om tidsperiode og hvordan egeninnsatsen skal utføres. De som har strømkabelen strukket i luft, skal også ha fiberkabelen i luft, og trenger ikke utføre egeninnsats. 

Egeninnsatsen består av å grave ned fiberrøret fra anvist punkt i tomtegrense, og inn til husvegg. Røret skal graves minimum 30 cm ned i bakken. 
Så snart egeninnsatsen er utført må du gi beskjed til utbygger. Deretter vil montøren ta kontakt for oppkobling. 

Montering og oppkobling
Den fysiske installasjonen i din bolig vil bli foretatt i denne fasen.
Montør kommer hjem til deg og installerer en hjemmesentral på avtalt sted i boligen. Fiberen vil da blåses gjennom fiberrørene og kobles opp til hjemmesentralen inne i boligen din. Når dette er gjort, er alt klart for å motta de bestilte produktene - internett, TV og telefoni.

Estimert leveringstid til allerede utbygd område er 3-5 uker. 

For å få en mest mulig effektiv oppkobling er vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen i så snart som mulig etter at du har fått utdelt det oransje trekkerøret. Så snart du er ferdig med egeninnsatsen må utbygger får beskjed. 

 

Gi beskjed til utbygger når du er klar for å få besøk av montør. Montøren kommer hjem til deg og installerer en hjemmesentral på avtalt sted i boligen. Fiberen vil da blåses gjennom fiberrørene og kobles opp til hjemmesentralen inn i boligen din. Når dette er gjort, er alt klart for å motta de bestilte produktene - internett, TV og telefoni.

Hjemmesentralen er selve hjertet i fiberløsningen din, hvor TV, telefoni, PC  og eventuelt ekstra trådløse rutere skal kobles til. 

Derfor bør den plasseres på veggen, og mest mulig fritt og sentral i forhold til hvilke steder du og familien din oppholder dere mest. Unngå å plassere den i skap eller bak større gjenstander som kan svekke signalet. 

Greit å vite: 

 • Hjemmesentralen kan ikke monteres på steder hvor det er høy fuktighet, mye støv, under fem plussgrader, fare for mus og lignende - slik som hobbyverksted, kaldt loft eller bod.
 • Hjemmesentralen trenger strøm for å virke. Det er derfor nødvendig å plassere den nært et strømuttak.
 • Plassering av hjemmesentralen avtaler du med montøren når han kommer hjem til deg. Er du usikker på hvilken plassering som er mest hensiktsmessig for deg, hjelper montøren deg å finne dette.

Ja, du må selv si opp kundeforholdet med din nåværende leverandør, men vi anbefaler deg å vente med å si opp til fiberen er tilkoblet. Uforutsette ting kan oppstå og da er det lurt å ta høyde for en liten periode med overlapping. Aktiveringsdato kan avtales med oss slik at du ikke må betale dobbelt for denne perioden.