Flytting fiber

Flytting av fiberabonnement kan kun gjøres til adresser i området som allerede er utbygd med fiber. Ved flytting påløper etableringsgebyr i henhold til gjeldende prisliste.

NB: Fibermodem skal alltid stå igjen i bolig. Tilleggutstyr som TV-bokser skal tas med til ny adresse - eller leveres tilbake til oss.

Flytteskjema

Hvem er du?
Eks: 01.01.1980
Hvor skal du flytte?
Hvis ja, huk av her.
white checkmark
Hvem overtar din bolig? Vi vil kontakte ny eier for å tilby våre tjenester.
Vennligst oppgi kontaktinformasjon her
Vennligst oppgi kontaktinformasjon på juridisk eier av boligen.