Flytting fiber

Ønsker du å ta med deg fiberabonnementet til din nye bolig? Det kan du fikse her!

Du kan også velge om du vil bli kontaktet med tilbud på nye produkter og tjenester fra oss.


NB! Flytting av fiberabonnement kan kun gjøres til adresser som allerede er innenfor et fiberområde. Ved flytting av tjenester påløper etableringsgebyr på ny adresse i henhold til gjeldende prisliste.

Fibermodem skal alltid stå igjen i bolig. Tilleggutstyr som TV-bokser skal tas med til ny adresse - eller leveres tilbake til oss.

Flytteskjema

Hvem er du?
Eks: 01.01.1980
Hvor skal du flytte?
Hvem overtar din bolig? Vi vil kontakte ny eier for å tilby våre tjenester.
Vennligst oppgi kontaktinformasjon her
Vennligst oppgi kontaktinformasjon på juridisk eier av boligen.